-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วิหารวัดโสภณวิหาร

วิหารวัดโสภณวิหาร  ตั้งอยู่ที่วัดโสภณวิหาร  หมู่ที่ ๑ บ้านลุมพุก ตำบลกันทรารมย์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะเป็นวิหารรูปทรงสี่เหลี่ยม สร้างในยุคใดยังไม่มีใครบันทึกไว้  มีบันใดขึ้น สามทาง คือ ด้านทิศเหนือ ทิศใต้และทิศตะวันออก    ราวบันใดขึ้นทั้งสามด้านแกะสลักรูปแม่ชีนั่งพนมมืออยู่ด้านล่างสุด  ถัดขึ้นไปเป็นรูปสิงห์โตอยู่ ขั้นที่สอง และ รูปพญานาคอยู่ระดับสูงสุด

วิหารวัดโสภณวิหาร  เคยได้รับการบูรณะมาแล้วสองครั้ง  เดิมเป็นวิหารที่สร้างด้วยเสาไม้ ไม่มีหลังคา  ต่อมาได้บูรณะเพิ่มเติมโดยการสร้างหลังคาด้วยไม้เนื้อแข็ง และครั้งที่สองได้ทำการบูรณะโดยการเปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง ฉาบปูนซีเมนต์และทาสี ดังได้เห็นในปัจจุบัน
นอกจากนี้ บริเวณวัดโสภณวิหาร และหนองปรุ  เคยมีการขุดพบวัตถุโบราณเป็นเตาเผา มีเครื่องสังคโลกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการเผาและอาวุธ มีลักษณะคล้ายขวานทำจากหินแกรนิตมีสีชมพู มีความคมมาก
ในอดีต  ที่ตั้งบ้านลุมพุก เคยได้รับโปรดเกล้าฯ  ตั้งเป็นเมืองกันทรารมย์ ขึ้นต่อเมืองสังขะ ให้พระมหาดไทยเมืองสังขะ คือ พระกันทรานุรักษ์ เป็นเจ้าเมือง  ในปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  มีหลักฐานที่หลงเหลือให้พบเห็นถึงปัจจุบัน คือ "หลักเมือง" ของเมืองกันทรารมย์ในอดีต ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนั้น ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านลุมพุก  และในปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาปรับภูมิทัศน์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  ทำการก่อสร้างมนฑปลักษณะทรงปรางค์ขอมครอบ"หลักเมือง"ไว้เพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่ และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านต่อไป ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย