-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๕ ( ท้าวใน - พุทธศักราช ๒๓๙๓ )

พระยาขุขันธ์ ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๕
ท้าวใน - พุทธศักราช ๒๓๙๓ - ๒๓๙๓)


     พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๕ เดิมชื่อ “ท้าวใน” เป็นบุตรพระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (ตากะจะ) เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 1 ต่อมาได้รับบรรดาศักดิ์ เป็น “พระไชย” และเป็น “พระภักดีภูธรสงคราม” ตำแหน่งปลัดเมืองขุขันธ์  เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ได้รับโปรดเกล้าฯ ขึ้นในตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๕ ในราชทินนาม “พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน”  จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ  เลื่อนพระมหาดไทย (ท้าวหล้า) ขึ้นเป็น  พระภักดีภูธรสงคราม ตำแหน่ง ปลัดเมืองขุขันธ์     

              พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (ท้าวใน) อยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ ได้ไม่ถึงปีก็ถึงแก่อนิจกรรมดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย