-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2410 รัชกาลที่ 4 โปรดให้เริ่มต้นสร้างนครวัดจำลองไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

นครวัดจำลอง
           เมื่อ พ.ศ. 2410 รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้พระสามภพพ่าย เดินทางไปถ่ายแบบนครวัด ที่ประเทศกัมพูชา เพื่อนำมาสร้างจำลองไว้ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ด้วยมีพระราชดำริว่า "เพื่อจะให้คนไทยทั้งหลายเห็นว่าเป็นของอัศจรรย์ทำด้วยศิลาทั้งสิ้น ไม่มีสิ่งไรปน" 
          นครวัดจำลอง สร้างเสร็จในรัชกาลที่ 5 เมื่อคราวฉลองพระนครครบรอบ 100 ปี ในปี พ.ศ. 2425  โดยฝีพระหัตถ์ของหม่อมเจ้าประวิช ชุมสาย หรือที่รู้จักกันในหมู่พระบรมวงศานุวงศ์ว่า "เจ้าต๋ง" เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสิหวิกรม

"พระสยามเทวาธิราช"...เทพผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรสยาม

พระสยามเทวาธิราช 

          รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการการปั้นหล่อขึ้น เป็นรูปหล่อด้วยทองคำสูง 8 นิ้ว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ ทรงเฉลิมพระนาม "พระสยามเทวาธิราช" เป็นเทพผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรสยาม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย