-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิดิทัศน์การประชุมเครือข่ายประชาคมอำเภอขุขันธ์ 14-5-2555

 

               วิดิทัศน์นำเรื่องก่อนเริ่มการประชุมเครือข่ายประชาคมอำเภอขุขันธ์ เพื่อร่วมออกแบบและร่วมสร้างอนาคตเยาวชนที่ดีที่ดีให้กับเมืองขุขันธ์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ วัดกลางอัมรินทราวาส โดยมีนายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนราชการ อบต กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มเครือข่ายต่าง ๆในระดับตำบลจาก 22 ตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย