-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร.ศ. 129 หรือตรงกับ พ.ศ. 2453 ยุคจังหวัดขุขันธ์ และจังหวัดสุรินทร์ ประสบปัญหาฝนแล้งอย่างหนัก

           ในปีรัตนโกสินทร์ศก(ร.ศ.)129 หรือตรงกับ พ.ศ. 2453 ยุคจังหวัดขุขันธ์ และจังหวัดสุรินทร์ ประสบปัญหาฝนแล้งอย่างหนัก จนต้องมีประกาศจากทางการห้ามมิให้จำหน่ายหรือพาเข้า(คำศัพท์เดิมก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคำว่า "ข้าว") ในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดขุขันธ์ออกไปต่างเมือง เพราะทำนาได้ข้าวน้อย และเกรงราษฏรจะอดข้าว 

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เปิดผลการเสี่ยงทาย “พระโค-ผ้านุ่ง” ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี พ.ศ. 2559 ­นี้


          สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระอ­งค์พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุ­งขวัญเกษตรกร ถือเป็นวันสำคัญของเกษตรกรเนื่องจากเป็นวั­นเริ่มต้นของการไถหว่าน 

          เมื่อเจิมพระโคและคันไถแล้วทำการไถ และหว่านเมล็ดข้าวในลานแรกนาแล้ว ได้มีการนำของกิน 7 สิ่งตั้งเลี้ยงพระโค ซึ่งในปีนี้ ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า “น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี” ส่วนผลการเสี่ยงทายพระโคกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า “ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี” กินงา พยากรณ์ว่า "ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี" กินน้ำ กินหญ้าพยากรณ์ว่า “น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี" และกินเหล้า พยากรณ์ว่า “การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง”

         หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี เกษตรกร และประชาชนต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวท­ี่พระยาแรกนาหว่านไว้ในลานแรกนา เพื่อนำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้ไถ­หว่านในที่นาของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงค­ล

ขอบคุณที่มา จาก SiamUpdates 

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย