-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

"พระสยามเทวาธิราช"...เทพผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรสยาม

พระสยามเทวาธิราช 

          รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการการปั้นหล่อขึ้น เป็นรูปหล่อด้วยทองคำสูง 8 นิ้ว ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ ทรงเฉลิมพระนาม "พระสยามเทวาธิราช" เป็นเทพผู้ปกปักรักษาราชอาณาจักรสยาม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย