-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระพุทธรูปยืน วัดบกจันทร์นคร

พระพุทธรูปยืน ชนิดไม้ลงรักทาชาดปิดทองประดับกระจก เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๔ สูง ๘๔ ซ.ม. ฐานสูง ๒๐ ซ.ม. สูงจากฐานถึงยอด ๑๐๔ ซ.ม. ได้รับประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า ๔๔ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๗๐ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๔
  
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่วัดบกจันทร์นคร  ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร


ที่มา : ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ (รวม ๔๓๘ รายการ) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๗๐ ง วันที่ประกาศ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย