-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แผงพระพิมพ์ชนิดไม้แกะสลัก

แผงพระพิมพ์ชนิดไม้แกะสลัก  เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พุทธศัตวรรษที่๒๔  มีความสูง ๑๒๑.๕ เซนติเมตร  กว้าง ๓๔.๕ เซนติเมตร  มีพระในแผงพระพิมพ์ ๔๘ องค์  ลักษณะของพระพุทธรูปที่ปรากฏในแผงพระพิมพ์มีความแตกต่างกัน  โดยมีข้อสันนิษฐานเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  ได้รับประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า ๔๔    เล่ม  ๑๐๘ ตอนที่  ๗๐ วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๓๔
ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในกุฏิของวัดบ้านเจ๊กอยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์ประมาณ ๕๐๐ เมตร  ตามเส้นทางถนนสาย ขุขันธ์ – ศรีสะเกษ   ระยะเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๔๙ ก.ม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย