-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๗ (ท้าวกิ่ง หรือ หลวงภักดีภูธรสงคราม - พุทธศักราช ๒๓๙๓ - ๒๓๙๕)

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๗
(ท้าวกิ่ง หรือ หลวงภักดีภูธรสงคราม -
พุทธศักราช ๒๓๙๓ - ๒๓๙๕)

 

            พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๗ เดิมชื่อ “ท้าวกิ่ง” เป็นบุตรเจ้าเมือง ขุขันธ์ท่านที่ ๒ (หลวงปราบ) ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็น “พระภักดีภูธรสงคราม  ปลัดเมืองขุขันธ์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๗ ในบรรดาศักดิ์ราชทินนาม “พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน” ทั้งนี้ทรงโปรดเกล้าฯ เลื่อนและแต่งตั้งให้ ท้าวศรีเมือง ตำแหน่งยกบัตรเมืองขุขันธ์ เป็นพระภักดีภูธรสงคราม ตำแน่งปลัดเมืองขุขันธ์  ให้พระวิเศษ (ท้าวพิมพ์) เป็นพระแก้วมนตรี ตำแหน่งยกบัตรเมืองขุขันธ์
           ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๙๕  ซึ่งเป็นรัชสมัยในรัชกาลที่ ๔  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ “พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน” (ท้าวกิ่ง) ถึงแก่อนิจกรรม(อยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์  ประมาณ  ๒ ปี) จึงโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ “พระวิชัย” (ท้าววัง)   ยกบัตรเมืองขุขันธ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๘

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย