ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระพุทธรูปยืน วัดบกจันทร์นคร


พระพุทธรูปยืน ชนิดไม้ลงรักทาชาดปิดทองประดับกระจก  เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ราวพุทธศตวรรษที่  ๒๔  สูง  ๘๔ ซ.ม. ฐานสูง  ๒๐  ซ.ม. สูงจากฐานถึงยอด ๑๐๔  ซ.ม.  ได้รับประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า ๔๔    เล่ม  ๑๐๘ ตอนที่  ๗๐ วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๓๔
  
ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่วัดบกจันทร์นคร  ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ประมาณ 1 กิโลเมตร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569