ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัดโพธิ์พฤกษ์ (เจ๊ก)


วัดโพธิ์พฤกษ์ (เจ๊ก)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมืองขุขันธ์  (บริเวณบ้านบ้านเจ๊ก  ตำบลห้วยเหนือ  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบัน)  ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๕  ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕  โดยชาวจีนที่อพยพมาจากนครราชสีมา  มาตั้งบ้านเรือนทำไร่อ้อยอยู่ริมหนองแตระ  ซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า "บ้านเจ๊ก"


"ปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวน" ในอดีต ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "ปราสาทกุด"
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของฝรั่งเศสในยุคล่าอาณานิคม
  

ตาภาษี ซึ่งเป็นชาวจีนผู้มีฐานะดี ได้รวบรวมญาติมิตรชาวจีน  และชาวเขมรสร้างวัดขึ้น ณ บริเวณปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนริมหนองแตระ  หลังจากนั้นได้นิมนต์พระจากวัดบกจันทร์นคร  ไปอยู่ประจำวัด  เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีต้นโพธิ์เป็นจำนวนมากและชาวจีนเป็นคนก่อสร้าง  จึงเรียก "วัดโพธิ์พฤกษ์" และต่อมาเรียกว่า "วัดเจ๊กโพธิ์พฤกษ์"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569