ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัดสะอางโพธิญาณ

วัดสะอางโพธิญาณ  ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๒๐  โดยพระอาจารย์อุด  เดิมเป็นชาวบ้านพราน เมืองกันทรลักษ์ ได้อุปสมบทแล้วไปเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร จนเป็นผู้มีความรู้เรื่องพระธรรมวินัยเป็นอย่างดี  สามารถปกครองคณะสงฆ์ ขึ้นมาอยู่วัดโพธิ์พฤกษ์ ๒ พรรษา  ได้นำเจ้าเมือง  กรมการเมืองและราษฏร์สร้างวัดขึ้นใหม่  ณ บริเวณใกล้บ้านสะอางและเรียกชื่อ“วัดสะอาง” ตามชื่อหมู่บ้าน

พระอาจารย์อุดรูปนี้ ได้เถราภิเษกฮดสรงเป็นพระหลักคำ (เจ้าคณะเมือง)และต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น  "พระครูธรรมจินดามหามุนี โคตมวงศ์ สงฆปาโมกข์" เจ้าคณะใหญ่เมืองขุขันธ์ นับเป็นพระครูสัญญาบัตรรูปแรกของเมืองขุขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569