ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่เรียบเรียงบทความเรื่องเล่า “เมืองขุขันธ์”

. นายศิริพงษ์  ไพศาลสุวรรณ    
     เรื่อง  ภูมิเมืองขุขันธ์        
.นายประดิษฐ์  ศิลาบุตร             
    เรื่อง  ศรีสะเกษนั้นไซ้กว้างใหญ่นักหนา 
.นายนพคุณ  ภักดีทวนทอง       
    เรื่อง  ตังเคายง  ขุนโจรแห่งเมืองศรีสะเกษ
    เรื่อง  โรงฝิ่นเมืองขุขันธ์
    เรื่อง  กำแพงเมืองโบราณ
.นายนพคุณ  ภักดีทวนทองและนายเผด็จ   ศรีเมือง      
    เรื่อง  ดาบประจำตำแหน่งเมืองขุขันธ์
.นายนิติภูมิ  ขุขันธิน                   
    เรื่อง  กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศษ
.นายบรรณ  มากนวล                  
     เรื่อง  เหตุการณ์ในเมืองขุขันธ์ครั้งเกิดกรณีพิพาทย์อินโดจีน
     เรื่อง  โขนขุขันธ์
.อบต.ลมศักดิ์  อำเภอขุขันธ์                           
    เรื่อง  การปฏิบัติตนในการคล้องช้างของชาวเมืองขุขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)