ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปราสาทกุด

ปราสาทกุด ตั้งอยู่ในเขตวัดโพธิ์พฤกษ์ บริเวณบ้านเจ๊ก  ตำบลห้วยเหนือ   อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ  เส้นรุ้ง  ๑๔๔๓๑๐    เส้นแวง ๑๐๔๑๒๐๒   พิกัดกริด  ๔๘PVB ๑๓๐๒๗๔   แผนที่  ๕๘๓๘ III L ๗๐๑๗  เป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ
ปัจจุบันอยู่ในสภาพพังทลาย  กลางเนินโบราณสถาน    มีลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนเนินดินใหญ่   แต่ละด้านจะก่ออิฐเป็นช่องคล้ายประตู  โดยก่ออิฐทึบทั้งหมด  ส่วนยอดหักพังลงมาจนถึง เรือนธาตุ
   โบราณสถานแห่งนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย        หรือพุทธศตวรรษที่  ๒๓ – ๒๔ ปราสาทกุด   ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ  และกำหนดขอบเขตโบราณสถาน     ประกาศใน   ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม ๑๐๗   ตอนที่  ๑๖  วันที่ ๒๕ มกราคม  ๒๕๓๓ เนื้อที่ประมาณ  ๑  ไร่  ๒๙  ตารางเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569