ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ผอบ หรือกะอูบใบตาล บ้านหนองก๊อก

ผอบใบตาล หรือกะอูบใบตาล  บ้านหนองก๊อก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหัตถกรรมการจักสาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว  
      เดิม "ผอบ" หรือ "กะอูบ"   บรรพบุรุษ ได้ทำเป็นของใช้ในบ้านและงานประเพณีต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชียนหมากในพิธีแต่งงานและงานศพ  และจำหน่ายให้กับร้านค้าในอำเภอขุขันธ์ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆตามประเพณีดั้งเดิม

กระเป๋าใบตาล  ทำไว้ให้ลูกๆใส่สมุดหนังสือไปโรงเรียน
ในระยะหลัง  มีการออกแบบใหม่ๆ เช่น เป็นทรงกลม มีดอกลำดวนแนบบนฝา เรียกว่า "กันตรุมน้อย"  , กล่องทิชชู  , ตะกร้า ,กล่องสี่เหลี่ยมบรรจุภัณฑ์ , กระจาดรูปวงรี  และเป็นของใช้อย่างอื่นตามความต้องการของตลาดที่นำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 086-1308496
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย