-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ภูมิปัญญาชาวบ้านและบุคคลสำคัญ

          ๑. นายแยง  คำแพง  เป็นบุตรของนายคำ-นางปาน  คำแพง  จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   จากโรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น  เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสานเปลนอนที่ใช้วัสดุประเภทไม้ใผ่ 
 จำหน่ายในราคาตัวละ ๒๐๐  บาท  วัสดุที่ใช้ประกอบด้วย  ไม้ใผ่,เชื่อกในล่อน(สมัยก่อนนิยมใช้ตอก) ปัจจุบันมีการนำเอาสายยางเก่าที่ไม่ใช้แล้วมาทำขอบเพื่อให้ดูสวยงามและป้องกันไม้ไผ่บาดได้ด้วย

          ๒. นายผึ้ง  จันครา  เกิดเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๔๗๖ เป็นบุตรของ นายนนท์-นางจันทร์  จันครา  เป็นบุคคลที่มีความสามารถผลิต เครื่องดนตรีปี่พาทย์ได้ทุกประเภท  เช่น  กลอง ซออู้  ซอด้วง  พิณ   แคน  ระนาด ขลุ่ย  เป็นต้น  นอกจากนี้นายผึ้ง  จันครา  ยังผลิต เครื่องจักสานจากไม้ใผ่ทุกประเภทเพื่อจำหน่ายเลี้ยง ครอบครัวด้วย  เช่น  ชนาง,กระบุง,ไซดิ์  ลอบ  แห  เป็นคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ตำบลสำโรงตาเจ็น  เสียสละอุทิศตน  เป็นวิทยากรท้องถิ่นในการสอนวิชา ดนตรีไทยให้โรงเรียนในเขตบริการของตำบล หัวเสือ-สำโรงตาเจ็น  ให้ความช่วยเหลือองค์กรเครือข่ายร่วมกับคณะนำดนตรีไทยไปแสดงทุกครั้ง เป็นผู้สีซอในการแสดงกันตรึมขุขันธ์ไปร่วมแข่งขันดนตรี พื้นบ้านอีสานใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชการสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดบุรีรัมย์   และ เป็นวิทยากรอบรมดนตรีปี่พาทย์ให้กับเยาวชน  ประจำปี  ๒๕๔๘  ที่โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น เป็นต้น

          ๓. นายเชื้อ  ดวงธนู  เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาโรคตามแผนโบราณ ยาประคบและยาต้ม และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสมานแผลและกระดูกให้ติดด้วยการใช้เวทย์มนต์คาถาเป่า ร่วมกับน้ำมันงามากว่า ๒๐  ปี แล้ว (เริ่มตั้งแต่อายุ ๔๐ ปี) โดยการศึกษาวิชาไสยาศาสตร์นี้มาจากบิดาของตนเอง ปัจจุบัน  มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุเหตุต่างๆ มารับการรักษาอยู่เป็นประจำทุกวัน  วิธีการ เมื่อผู้ป่วยประสงค์จะให้คุณตาเชื้อรักษา ต้องตั้งครูด้วยขัน ๕ ขัน ๘ เหล้า ๑ ขวด  เงินค่าขึ้นครู  ๑๐๐ บาท  ส่วนค่ารักษาแล้วแต่ญาติหรือผู้ป่วย จะศรัทธา ให้มากให้น้อยตามแต่จะเห็นสมควรโดยไม่ได้เรียกร้องว่าต้องเป็นเงินจำนวนเท่าใด  หรือ บางรายก็บนบานไว้ว่า ถ้าเป่ารักษากระดูกของลูกหลานสนิทติดกันเป็นปกติได้ จะยกค่าครูรักษาเป็นเงิน เท่านี้บาท

          ๔. พระกิจจา  จันทร เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านช่าง ศิลปกรรม   เช่น งานจิตรกรรมฝาผนัง การวาดรูปตามคัมภีร์ พระเวสสันดรชาดก  การปั้นแกะสลักพระพุทธรูปปางต่างๆ  เขียนลายไทยในพระเจดีย์  การแกะสลักลายไทย เทียนเข้าพรรษาอำเภอขุขันธ์  เป็นต้น

          ๕. ศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองขุขันธ์ "นายยิ่งยง  ยอดบัวงาม"   เดิมชื่อ  นายประยงค์  บัวงาม  เกิดเมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๐๕  ปัจจุบันอายุ  ๕๒ ปี  เกิดที่บ้านโคกโพน  หมู่ที่ ๑  ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นบุตรของนายพลอย –นางทองใบ  บัวงาม  มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ๒ คน  จบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จากโรงเรียนบ้านกันทรารมย์และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จากโรงเรียนขุขันธ์ราษฏร์บำรุง    นายยิ่งยง  ยอดบัวงาม   เข้ามาอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งรวมเป็นเวลา  ๒๔  ปี     มีผลงานด้านงานเพลงที่มีชื่อเสียง    ๒๙  ชุด  ผลงานด้านการแสดงละครและภาพยนตร์อีกมากมาย 

          ๖. นายหอม  พฤกษา  ปราชญ์ชาวบ้านด้านศาสนพิธี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ (คลิกที่นี่เพื่อไปศึกษารายละเอียด)

         ๗นายธีรัชพัฒน์  ย่อทอง อสม.ดีเด่น ระดับชาติ สาขาสุขภาพจิตชุมชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (คลิกที่นี่เพื่อไปศึกษารายละเอียด)

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย