-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

ตามรอยพระยุคลบาท ร.9 เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดศรีสะเกษ วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 
ทรงพระราชทานกระแสพระราชดำรัส ความว่า 
“ได้ทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในจังหวัดศรีสะเกษ ว่า ได้รับอุปสรรคนานาประการ ในการทำมาหากิน
รู้สึกเป็นห่วง  
และขอให้ทุกคน มีความมานะบากบั่น
ในการหาเลี้ยงชีพ  
และจะได้ขอให้รัฐบาลเพิ่มความช่วยเหลือ
ให้มากขึ้น...”  
“ต่อแต่นี้ไป ขอให้ความแร้นแค้น  จงสูญสลายจากไปจนหมดสิ้น...”

ร.๙ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ ลงจากรถไฟพระที่นั่ง ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษทูลเกล้าฯ
ถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บริเวณสถานี
มีกองเกียรติยศและวงดุริยางค์ ตำรวจ ลูกเสือและราษฎร นักเรียน
มารอเฝ้ารับเสด็จฯ เป็นฯ จำนวนมาก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
ทรงมีพระราชปฏิสันถารและทรงไต่ถามทุกข์สุขกับราษฎรอย่างใกล้ชิด

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเงินส่วนพระองค์
แก่หญิงชราผู้ยากไร้ด้วยพระเมตตา


นายห่วง หงส์สมบัตรและครอบครัว ซึ่งเป็นราษฎรอำเภอเมืองศรีสะเกษ  
ได้ทูลเกล้าถวายช่างสีดอชื่อ พลายสมนึก อายุ ๕-๖ ปี มีลักษณะหูและหางดี  
เล็บหน้า ๑๐ หลัง ๘ ขณะทูลเกล้าถวายพลายสมนึกได้ร้องขึ้น
ด้วยเสียงอันดัง เป็นที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้าท่ามกลางแสงแดดอันร้อนจัด ทรงไต่ถามทุกข์สุข
ของประชาชน ทรงมีประราชปฏิสันถารกับราษฎร ชาวจังหวัดศรีสะเกษ
เป็นเวลาเกือบสองชั่วโมง

ขบวนรถไฟพระที่นั่ง ออกจากสถานีศรีสะเกษ ถึงสถานีอุทุมพรพิสัย
รถไฟพระที่นั่ง หยุด ๓ นาที เพื่อให้ราษฎรเฝ้าฯ แล้วเสด็จพระราชดำเนิน
ต่อไปยังสถานีศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย