ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ มีวัดในอำเภอขุขันธ์ จำนวน 13 วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา

เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ สมัยพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และมี จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่ได้มีการตั้งอำเภอขุนหาญ และอำเภอปรางค์กู่ มีวัดในอำเภอขุขันธ์ จำนวน 13 วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้แก่ 
1. วัดบ้านจันลม  ตำบลลาวเดิม
2. วัดสำโรงตาเจ็น  ตำบลหัวเสือ
3. วัดบ้านเคียงทูล ตำบลสมอ  
4. วัดบ้านกอกหวาน  ตำบลสมอ  
5. วัดบ้านดอนเหลื่อม  ตำบลสมอ  
6. วัดระหาร    ตำบลสมอ
7. วัดบ้านละลม  ตำบลสะโน
8. วัดสะโน  ตำบลสะโน
9. วัดบ้านโคกเพ็ชร์  ตำบลใจดี 
10. วัดบ้านโคกโพน  ตำบลกันทรารมณ์
11. วัดบ้านแขว ตำบลห้วยเหนือ
12. วัดบ้านสะอาง ตำบลห้วยเหนือ
13. วัดบ้านบักดอง ตำบลบักดอง

ที่มาและเอกสารหลักฐานอ้างอิง : พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๒ เล่มที่ 56 ตอน 0ก วันที่ประกาศ 26 ตุลาคม 2482 หน้า 1334 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/A/1334.PDF 

รวมเอกสารหลักฐานพระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมาที่เกี่ยวข้องกับขุขันธ์ในอดีต
- พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๗ (ยุคที่ยังเป็นจังหวัดขุขันธ์) คลิก
- พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๗๘ (ยุคที่ยังเป็นจังหวัดขุขันธ์) คลิก
- พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๐ (ยุคที่ยังเป็นจังหวัดขุขันธ์) คลิก
- พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ยุคที่จังหวัดขุขันธ์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดศรีสะเกษ) คลิก
- พระราชบัญญัติพระราชทานวิสุงคามสีมา พุทธศักราช ๒๔๘๓ (ยุคที่เป็นจังหวัดศรีสะเกษ) คลิก
ฯลฯ (รอเอกสารเผชิญสืบเพิ่มเติม...ครับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)