-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ในการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองขุขันธ์

            อนุสาวรีย์เจ้าเมืองขุขันธ์ “พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน” (ตากะจะ) ตั้งอยู่  ณ  บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของสนามหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์  อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ   การเดินทางโดยรถยนต์ตามถนนสายศรีสะเกษ - ขุขันธ์  (220)  ระยะทาง  49  กิโลเมตร  และห่างจากถนนสายยุทธศาสตร์สายโชคชัย - เดชอุดม  (24) เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ในการสร้างอนุสาวรีย์เจ้าเมืองขุขันธ์
          ๑. เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของเมืองขุขันธ์และความดีของบรรพบุรุษ  สมัยนั้นมีเจ้าเมืองทั้งหมดกี่คนและมีใครบ้าง
          ๒. เพื่อต้องการเทิดทูนความกล้าหาญ  คุณงามความดีที่ท่านได้ก่อตั้งเมืองขุขันธ์ขึ้นมาเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกเกียรติคุณของเจ้าเมืองขุขันธ์
          ๓. เป็นศูนย์รวมใจของชาวอำเภอขุขันธ์
          ๔. เป็นที่สักการะบูชาของชาวอำเภอขุขันธ์  และนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมาได้กราบไหว้
          ๕. เสริมสร้างความสามัคคีของชาวอำเภอขุขันธ์ทุกคนให้เกิดความรักชาติ  รักแผ่นดินเกิด
          ๖. ให้เกิดความภาคภูมิใจในบ้านเกิด

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย