-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ประเพณีก่อเจดีย์ทรายและสรงน้ำพระเดือน 5

           พิธีก่อกองทรายและสรงน้ำพระพุทธรูปในเดือน ๕ นี้ หรือที่เรามักจะได้ยินชาวบ้านที่พูดภาษาท้องถิ่นเขมร(ขแมร์)เรียกว่า /ดัก-ปเรียะฮ*-แค-แจด/ หรือ /ดัก-ปเรียะฮ*-ซร็อง-ตึก-แค-แจด/ โดยเฉพาะแล้วเฒ่าแก่บ้าน  ทายกวัด  และผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชุมลูกหลานแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า  ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๕ เป็นสรงน้ำพระพุทธรูปและก่อเจดีย์ทราย  ในทุกครัวเรือน  เฒ่าแก่หนุ่มสาว  ไปพร้อมกันที่วัดเวลาบ่าย  พระสงฆ์ท่านจำลงไปที่อุโบสถ  เป็นประธานในพิธี ชาวบ้านจะช่วยกันทำหลักปักในลานวัด  เป็นระยะ ๆ ห่างกันประมาณ ๓ เมตรต่อหลัก ปักประมาณ ๘ หลัก  หน้าอุโบสถ  เลือกเอาองค์ใดองค์หนึ่งประดิษฐานไว้ในหอสรง  แล้วแห่ไปรอบ ๆ อุโบสถ  แล้ววางไว้ตรงกลางหอสรง  แล้วพระสงฆ์จะนำเอาน้ำที่ประชาชนหาบไปในขณะนั้น  เทใส่บนค่างที่เตรียมไว้แล้ว  น้ำก็จะไหลไปตามรางลงไปรดพระพุทธรูปข้างล่างพระพุทธรูปเป็นใต้ถุนหอสรง  พวกเด็ก ๆ จะอาบเล่นกันสนุกสนาน  พวกขนทรายก็ขนไป
           พอสมควรแก่เวลาเฒ่าแก่จะบอกเลิกและกราบลาพระกลับบ้านกัน  ถ้าวันใดไม่ได้ขนทราย  ก็จะพากันไปเก็บดอกไม้ตามป่า  วันแรกไปทิศตะวันออก  ได้มาแล้วก็มาแห่รอบอุโบสถ  ถวายพระ  หนุ่มสาวก็สาดน้ำกันไป  ผู้ใดมีสะบ้าก็จะนำสะบ้าไปเล่นในลานวัด  แห่เก็บดอกไม้นี้เป็นขบวน  มีฆ้อง  โหม่ง  ฆ้องกระแต  และกลอง ฯลฯ  แล้วแต่จะหาได้  บรรเลงไปด้วย  แล้วตกแต่งกองทรายด้วยดอกไม้ให้สวยงาม  ตัดกระดาษเป็นธงปักตามเจดีย์และปักธูปเทียนจุดสวยงามประมาณ ๑  ทุ่ม  พระสงฆ์จะลงมาเจริญพระพุทธมนต์ทำพิธีอุปสมบทเจดีย์ทราย  ตามพิธีพราหมณ์  รุ่งเช้าขึ้นวันแรม ๑๔ ค่ำ  ชาวบ้านพร้อมเฒ่าแก่ก็จะนำอาหาร แล้วเข้าไปตักบาตรถวายพระสงฆ์  พระสงฆ์จะเทศนาอนิสงฆ์ก่อเจดีย์ทรายให้ญาติโยมฟัง  ได้เวลาพระสงฆ์ก็จะยกพระพุทธรูปกลับคืนยังอุโบสถ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย