-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ที่มาของชื่อถนนและซอยสำคัญในอดีตของเมืองขุขันธ์

ชื่อถนนและซอยสำคัญในตัวอำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
จากแผนที่เขตเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์
ชื่อถนนและซอยสำคัญในอดีตของเมืองขุขันธ์
ถนนไกรภักดี  
        คำว่า ไกรภักดี มีที่มาจากคำ 3 พยางค์แรกในราชทินนามต่อท้ายบรรดาศักดิ์  พระ และ พระยา ของ ตาสุ หรือ ตากะจะ หรือ ตาไกร หรือ หลวงแก้วสุวรรณ อดีตนายกองหมู่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวน หรือ พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน อดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรกในยุคบั้นปลายกรุงศรีอยุธยา
        พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน เดิมชื่อ ตาสุ หรือ ตาไกร แต่ชาวบ้านทั่วไป เรียกว่า ตากัญจะฮฺ (ตากะจะ) เนื่องจากท่านเป็นนักรบรูปร่างสูงใหญ่  เป็นหัวหน้าชาวเขมรป่าดงแห่งหมู่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวน (ชุมชนดั้งเดิมเมืองขุขันธ์) มีน้องชาย ชื่อ “เชียงขันธ์” ทั้งสองพี่น้องมีความเก่งกล้าทางเวทมนต์คาถาอาคมทางไสยศาสตร์  อยู่ยงคงกระพันลือเลื่อง เป็นที่รู้จักในกลุ่มหัวหน้าชาวเขมรป่าดงด้วยกัน โดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญในวิชาคชศาสตร์ ซึ่งใช้ในการจับช้างป่ามาฝึกใช้งาน และสามารถสื่อภาษากับช้างที่ได้ฝึกปรือมาแล้วเป็นอย่างดี ได้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง
        พ.ศ. 2302 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 3 หรือ สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ 
แห่งกรุงศรีอยุธยา (ทรงครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2301 — 7 เมษายน พ.ศ. 2310)ได้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดฝัน พระยาช้างเผือกได้แตกโรงหนีออกจากโรงช้างเตลิดเข้าป่าโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ป่าเขตเทือกเขาพนมดงรัก “ตากะจะ” และ“เชียงขันธ์” พร้อมสหายซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มเขมรป่าดงหมู่บ้านอื่นในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งก็พอทราบข่าวการหนีมาของพระยาช้างเผือกอยู่ก่อนแล้ว เมื่อคณะผู้ติดตามร้องขอให้ช่วยเหลือจึงตอบรับอาสาออกติดตามพระยาช้างเผือก  จนสามารถจับได้และส่งมอบให้คณะผู้ติดตามพร้อมร่วมคณะนำพระยาช้างเผือกส่งกลับถึงกรุงศรีอยุธยาด้วย  จึงมีความชอบได้รับโปรดเกล้าฯ บรรดาศักดิ์เป็น หลวงแก้วสุวรรณ  ตำแหน่งนายกองหมู่บ้าน  ฐานะราชการขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา
        เมื่อปี พ.ศ. 2306  ได้โปรดเกล้าฯ ยกฐานะหมู่บ้านปราสาทสี่เหลี่ยมโคกลำดวนขึ้นเป็นเมือง ชื่อว่า  “เมืองขุขันธ์”  โดยโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์ หลวงแก้วสุวรรณ เป็น พระไกร ในราชทินนาม พระไกรภักดีศรีนครลำดวน เปลี่ยนตำแหน่งนายกองหมู่บ้าน เป็นตำแหน่ง เจ้าเมืองขุขันธ์ นับเป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรกในยุคสมัยบั้นปลายกรุงศรีอยุธยา
        และต่อมาในปี พ.ศ. 2321 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทรงครองราชย์ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325 นับรวมระยะเวลาทรงครองราชย์ได้ 14 ปี 151วัน) พระไกรภักดีศรีนครลำดวน ได้รับโปรดเกล้าฯบรรดาศักดิ์เป็น พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน 

ถนนขุขันธ์ภักดี  
        คำว่า ขุขันธ์ภักดี มีที่มาจากคำ 3 พยางค์แรกในราชทินนามต่อท้ายบรรดาศักดิ์อดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 2 ในยุคกรุงธนบุรี คือ เชียงขันธ์ หรือหลวงปราบ (พุทธศักราช 2321 - 2325) และเป็นราชทินนามต่อท้ายบรรดาศักดิ์อดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 3 - 9 ในยุคกรุงรัตนโกสินทร์  สำหรับราชทินนามต่อท้ายบรรดาศักดิ์ พระยา ของอดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 2 - 9 ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป คือ ขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ดังรายละเอียดในรายนามอดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ยุคกรุงธนบุรี - กรุงรัตนโกสินทร์ ท่านที่ 2 - 9 ดังนี้
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 2 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ( เชียงขันธ์  พุทธศักราช 2321 - 2325 )
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 3  พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ( ท้าวบุญจันทร์  พุทธศักราช 2325 - 2369)
         เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 4 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ( พระสังฆะบุรี หรือ ทองด้วง
 พุทธศักราช 2371 - 2393)
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 5 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ( ท้าวใน  พุทธศักราช 2393)
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 6 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ( ท้าวนวน พุทธศักราช 2393)
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 7  พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (ท้าวกิ่ง หรือ หลวงภักดีภูธรสงคราม  พุทธศักราช 2394 - 2395)
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 8 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (ท้าววัง  พุทธศักราช 2395 - 2426)
        เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 9 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (ท้าวปัญญา ขุขันธิน พุทธศักราช 2426 - 2440 / ผู้ว่าราชการเมืองขุขันธ์ พ.ศ. 2440 - 2450) ได้รับโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุล "ขุขันธิน")

ซอยบริรักษ์ 
        บริรักษ์ เป็นชื่อซอยเล็กๆในตัวอำเภอขุขันธ์ ชื่อซอยนี้มีที่มาจากชื่อของบุคคลสำคัญในยุคเมืองขุขันธ์ และจังหวัดขุขันธ์ คือ ขุนเวชการบริรักษ์ (ศรี)  อดีตสาธารณสุขเมืองขุขันธ์ คนแรก เมื่อช่วงระหว่าง พ.ศ. 2451 -2459 และ อดีตสาธารณสุขจังหวัดขุขันธ์ คนแรก และเป็น แพทย์ประจำจังหวัดขุขันธ์ คนแรก เมื่อช่วงระหว่าง พ.ศ. 2459-2477 ขณะที่ดำรงตำแหน่ง แพทย์ประจำจังหวัดขุขันธ์ ได้ ขอพระราชทานนามสกุลและได้รับพระราชทานนามสกุล นามสกุลเลขที่ 4847 นามสกุล วรสุมันต์ อักษรโรมัน Varasumanta    ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ตัวอำเภอเมือง จังหวัดขุขันธ์ ประเทศสยาม ยังคงอยู่ ณ พิกัดที่ตั้งเดิมอำเภอขุขันธ์ในปัจจุบัน

ซอยสังขะบุรี
       สังขะบุรี  เป็นชื่อของซอยเล็กซอยหนึ่งในตัวอำเภอขุขันธ์ เป็นทางที่เลี้ยวเข้าไป สถานีเดินรถ บขส.อำเภอขุขันธ์  มีที่มาจากราชทินนามต่อท้ายบรรดาศักดิ์ พระ ของอดีตเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ 4 คือ พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน (พระสังฆะบุรี หรือ ทองด้วง พุทธศักราช 2371 - 2393 ) 
       พระสังฆะบุรี  เป็นบุตรเจ้าเมืองสังขะท่านแรก คือ พระยาสังฆะบุรี หรือ เชียงฆะ ซึ่งเป็นหัวหน้าเขมรป่าดงร่วมกับคณะจับพระยาช้างเผือกนำส่งกลับกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2302 เมื่อ ตาสุ หรือตากะจะ ได้รับโปรด เกล้าฯ ให้รับบรรดาศักดิ์เป็น  หลวงแก้วสุวรรณ นั้น  เชียงฆะ ก็ได้รับโปรดเกล้าฯ บรรดาศักดิ์ เป็น หลวงเพชร หัวหน้านายกองว่าราชการดูแลหมู่บ้านอัจจะปะนึง หรือหมู่บ้านโคกอัจจะ (ชื่อหมู่บ้านในอดีตอันเป็นที่ตั้งของเมืองสังฆะในยุคสมัยต่อมา) ภายหลังยกฐานะเป็นเมืองสังฆะ ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ หลวงเพชรเป็น พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ เจ้าเมืองสังฆะ
     ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2450 ทางการได้เปลี่ยนชื่อของเมืองสังฆะ  พร้อมกับเปลี่ยนฐานะเป็นอำเภอเรียกว่า อำเภอสังขะ ขึ้นกับจังหวัดสุรินทร์ มาจนถึงปัจจุบันนี้ 

................(ถนนและซอยอื่นๆ รออัพเดทเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป โปรดติดตามเป็นระยะๆไป ครับ)...........................
 
Reference : 
ที่มาของชื่อถนนและซอยสำคัญในอดีตของเมืองขุขันธ์. (2024). Mueangkhukhanculturalcouncil.org. https://www.mueangkhukhanculturalcouncil.org/2023/07/blog-post.html
พระราชวังพญาไท.(2024). http://www.phyathaipalace.org/นามสกุลพระราชทาน/namering.html
เส้นสายแห่งกาลเวลาของเรื่องราวชาวสาธารณสุขขุขันธ์ (Story Timeline of Khukhan Public Health Professionals). (2024). Khukhanpho.com. https://www.khukhanpho.com/p/2565.html


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย