-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ขอบเขตตำบลในอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

อำเภอขุขันธ์(Khukhan District) มี 22 ตำบล
 1. กฤษณา (krissana)
 2. กันทรารมย์ (kantararom)
 3. โคกเพชร (kokphet)
 4. จะกง (chakong)
 5. ใจดี (jaidees)
 6. ดองกำเม็ด (dongkummad)
 7. ตะเคียน (takean)
 8. ตาอุด (ta_ud)
 9. นิคมพัฒนา (nikhompattana)
 10. ปราสาท(Prasat) ***อยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 11. ปรือใหญ่ (prueyai)
 12. ลมศักดิ์ (lomsak)
 13. ศรีตระกูล (sritragool)
 14. ศรีสะอาด (srisaart)
 15. สะเดาใหญ่ (sadowyai)
 16. สำโรงตาเจ็น (somrongtagen)
 17. โสน (sano)
 18. หนองฉลอง (nongchalong)
 19. ห้วยใต้ (huaitay)
 20. ห้วยสำราญ (huai_samran)
 21. ห้วยเหนือ (huayneua)
 22. หัวเสือ (huasua)

ขอบคุณที่มาของข้อมูลจาก 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045-814634 โทรสาร 045-814589 เว็บไซต์ http://www.dpt.go.th/sisaket/

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย