-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

พระพุทธบาท ที่พบที่ตำบลส้มป่อย เป็นพระพุทธบาทจำลอง ในอดีตเมื่อปี พ.ศ. 2472 อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดขุขันธ์

พระพุทธบาทจำลอง ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

พระพุทธบาทจำลอง ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

          ตามความในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 46 หน้า 1381 วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2472 แผนกกรมธรรมการ ได้มีประกาศ เรื่อง การปฏิสังขรณ์ศาลาพระพุทธบาทจำลอง  จังหวัดขุขันธ์  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งที่ของพักสงฆ์พระพุทธบาท บ้านเปือย หมู่ที่ ๗ ของตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ในปัจจุบัน...

หมายเหตุ ขอลงบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังที่เป็นชาวอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทราบ เพื่อจะได้สืบค้นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นตนเองในลำดับต่อไป ว่าในอดีตเคยเกี่ยวข้องกันกับจังหวัดขุขันธ์ 

ของคุณที่มาของข้อมูลจาก :
- ข้อมูลภาพถ่ายจากเวปไซต์เทศบาลตำบลส้มป่อย http://sompoi.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/6/menu/138 ,ค้นข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559.

- เวปไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2472/D/1381.PDF

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย