-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

วงศ์ตระกูลเจ้าเมืองขุขันธ์(ผังเครือญาติหลัก)

1.พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ หรือหลวงแก้วสุวรรณ)
   เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 1
 

พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน หรือ ตากะจะ
หรือหลวงแก้วสุวรรณ เป็นเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรก
(ตากะจะ - พุทธศักราช ๒๓๐๒ - ๒๓๒๑)


มีบุตรที่พอปรากฏเป็นหลักฐาน ดังนี้ 

  1.1 พระรัตนวงศา หรือ ท้าวอุ่น ปลัดเมืองขุขันธ์
          ภายหลังมีตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองศรีสะเกษ ท่านแรก


    1.2 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวใน) 
          เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 5

 

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๕
ท้าวใน หรือ หลวงภักดีภูธรสงคราม - พุทธศักราช ๒๓๙๓)


    1.3 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวนวน)
          เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 6
พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๖
ท้าวนวน หรือ พระแก้วมนตรี - พุทธศักราช ๒๓๙๓ )


2. พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(เชียงขันธ์ หรือ หลวงปราบ) เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 2 

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๒
(เชียงขันธ์ หรือหลวงปราบ - พุทธศักราช ๒๓๒๑ - ๒๓๒๕)


มีบุตรที่พอปรากฏเป็นหลักฐาน ดังนี้

    2.1  พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวกิ่ง)
            เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 7


พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๗
(ท้าวกิ่ง หรือ หลวงภักดีภูธรสงคราม -
พุทธศักราช ๒๓๙๓ - ๒๓๙๕)


    2.2  พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าววัง)
           เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 8


พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๘
(ท้าววัง หรือ พระวิชัย - พุทธศักราช ๒๓๙๕ - ๒๔๒๖)


    2.3  พระพล ผู้ช่วยราชการเมืองขุขันธ์
    2.4  พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวบุญจันทร์)
           เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 3 ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรม
           เป็นคนเชื้อสายจากลาวเวียงจันทร์)


พระยาขุขันธ์ ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๓
ท้าวบุญจันทร์ หรือพระไกร - พุทธศักราช ๒๓๒๕ - ๒๓๖๙)


3. พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าววัง) เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 8  

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๘
(ท้าววัง หรือ พระวิชัย - พุทธศักราช ๒๓๙๕ - ๒๔๒๖)


มีบุตรที่พอปรากฏเป็นหลักฐาน ดังนี้ 

    3.1 พระกันทรลักษ์ภิบาล (ท้าวพิมพ์)
          เจ้าเมืองกันทรลักษ์ ท่านที่ 1

    3.2 พระอุทุมพรเทศานุรักษ์ (ท้าวบุตรดี)
           เจ้าเมืองอุทุมพรพิสัยท่านที่ 1


    3.3 พระอนันต์ภักดี (ท้าวบุนนาค)
          ผู้ช่วยราชการเมืองขุขันธ์


    3.4 พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวปัญญา ขุขันธิน)
           เจ้าเมืองขุขันธ์ ท่านที่ 9


พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๙
(ท้าวปาน หรือ ปัญญา ขุขันธิน - พุทธศักราช ๒๔๒๖- ๒๔๔๐ 
ผู้ว่าราชการเมืองขุขันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๐)
ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุล "ขุขันธิน")


    3.5 ท้าวบุญจันทร์ กรมการเมืองขุขันธ์
          (ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฎ) 


ผู้เรียบเรียง​ : นิติภูมิ  ขุขันธิน ,2547.
อัพเดทข้อมูล/ภาพ : สุเพียร  คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย