-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ประวัติความเป็นมา
           เดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นต่อ หมู่ที่ 20 ของ ต.ห้วยเหนือ ประชากรพูดภาษาเขมร ประวัติความเป็นมาผู้เฒ่า เล่าต่อกันมาว่า บ้านปราสาทมีขอมโบราณเป็นผู้สร้างมาหลายร้อยปีแล้ว โดยมีการเกณฑ์คนขุดดินขึ้นมาถมที่เพื่อจะสร้างเป็นปราสาท และขุดจนเป็นหนองน้ำ ซึ่งปรากฏอยู่ 3 จุด คือ 

               1. หนอกระเบาอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
               2. หนองโดนแกวอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน 
               3. หนองตาตราวอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน 

            ประวัติการสร้างปราสาท ยังไม่ทราบแน่ชัด(อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้า) แต่ก็ปรากฏเป็นหลักฐาน คือหินศิลาแลง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บ้านและบริเวณวัดจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านปราสาท” เพราะเป็นหมู่บ้านที่สูงมากและมีวัตถุโบราณซึ่งเล่าต่อมากันว่ามีก้อนศิลาแลงก้อนใหญ่อยู่ทั่วบริเวณหมู่บ้านแต่ถูกดินถมทับจนหมด

           บ้านปราสาทมีผู้ใหญ่บ้านมาแล้วจำนวน 10 คน ดังนี้
               1. นายสิงห์ เพชรล้วน
                2. นายภา อะกะพงษ์
                3. นายเมือง ศรีลาชัย
                4. นายดี เพ็ญจันทร์
                5. นายแก้ว ขุขันธิน
                6. นายน้อย ศรีมงคล
                7. นายแทน เทียมพันธ์
                8. นายเทศ บุญขาว (เป็นกำนันในตอนหลัง)
                9. นายสุภินันท์ ขุขันธิน
               10. นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัย ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ต.ห้วยใต้

อาณาเขตของหมู่บ้าน
            ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านกันแต หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ์
            ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านกระเบา หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใต้ อ าเภอขุขันธ์
            ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านยางตากวย หมู่ที่ 4 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์
            ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านสระรุน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์


พิกัดใจกลางหมู่บ้าน GPS :14.644571,104.203920


            บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตั้งอยู่ในตำบลห้วยใต้ ห่างจากอำเภอขุขันธ์ไปทางทิศใต้ ประมาณ 7 กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคมไปอำเภอขุขันธ์
            (1) โดยพาหนะรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 20 นาที
            (2) โดยพาหนะรถยนต์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร ใช้เวลา 15 นาที

ขอบคุณข้อมูลจาก : นางรุ่งนภา ตั้งสุระกุลชัย ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ต.ห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย