-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อำเภอขุขันธ์ และตำบลทั้ง 22 ตำบลเป็นอักษรโรมัน(Roman Script)

อำเภอขุขันธ์ AMPHOE KHUKHAN
จังหวัดศรีสะเกษ CHANGWATSI SA KET

            อำเภอขุขันธ์ ตั้งอยู่ที่ ละติจูด ๑๔° ๔๒´.๘ เหนือ ลองจิจูด ๑๐๔° ๑๒´.๑ ตะวันออก อาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับ อ.วังหิน ทิศตะวันออกติดต่อกับ อ.ไพรบึง และ อ.ขุนหาญ ทิศใต้ติดต่อกับ อ.ภูสิงห์ ทิศตะวันตกติดต่อกับ อ.บัวเชด อ.สังขะ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ และ อ.ปรางค์กู่
      การคมนาคมจากจังหวัดไปอำเภอ โดยทางหลวงหมายเลข ๒๒๐ (ศรีสะเกษ-ขุขันธ์) ระยะทาง ๔๙ กม.
      ขุขันธ์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน มีชื่อบ้านนามเมืองในอดีตที่เป็นภาษาเขมรโบราณว่า
ស្រុកស្តុកគោកខណ្ឌ ភូមិរំដួលត្រពាំ្ងឝ្វា្យ และมีวิวัฒน์มาเป็น គោកខណ្ឌ គោកខាន់ ​ และเมืองขุขันธ์ 
            ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๕๙ เมื่อมีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นจังหวัด  เมืองขุขันธ์ จึงเปลี่ยนเป็น จังหวัดขุขันธ์
            ครั้นถึง พ.ศ. ๒๔๘๑ มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่ง ได้ให้ จังหวัดขุขันธ์ เปลี่ยนชื่อเป็น จังหวัดศีร์ษะเกษ
     อำเภอขุขันธ์มี ๒๒ ตำบล คือ 
                ๑. ห้วยเหนือ              Huai Nuea
                ๒. กฤษณา                Kritsana   
                ๓. กันทรารมย์           Kanthararom
                ๔. โคกเพชร              Khok Phet
                ๕. จะกง                    Chakong                  
                ๖. ใจดี                       Chai Di 
                ๗. ดองกำเม็ด            Dong Kam Met
                ๘. ตะเคียน                Takhian
                ๙. ตาอุด                    Ta Ut
                ๑๐. นิคมพัฒนา         Nikhom Phatthana
                ๑๑. ปรือใหญ่             Prue Yai
                ๑๒. ปราสาท             Prasat
                ๑๓. ลมศักดิ์                Lom Sak
                ๑๔. ศรีตระกูล           Si Trakun
                ๑๕. ศรีสะอาด           Si Sa-at
                ๑๖. สะเดาใหญ่         Sadao Yai
                ๑๗. สำโรงตาเจ็น     Samrong Ta Chen
                ๑๘. โสน                    Sano
                ๑๙. หนองฉลอง       Nong Chalong
                ๒๐. ห้วยใต้                Huai Tai
                ๒๑. ห้วยสำราญ       Huai Samran      
                ๒๒. หัวเสือ                Hua Suea
REFERENCE :
1. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.ชื่อจังหวัด อำเภอ ตำบล เขต และแขวง. Accessed August 21, 2021.https://www.orst.go.th/royin/iwfm_table.asp?a=36&i=0040002104011001%2F63ERK0503006
2. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย.ขุขันธ์. Accessed August 21, 2021. https://gazetteer.orst.go.th

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย