-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2118 พระยาละแวกยกทัพเรือมายังกรุงศรีอยุธยา

            ในหนังสือพระราชพงสาวดารกรุงเก่า(ฉบับหลวงประเสิด) เจ้าภาพพิมพ์แจกไนงานพระราชทานเพลิงสพ พันเอก พร้อม มิตรภักดี(พระยานรินทร์ราชเสนี) พ.ศ.2486 หน้า 37 และ หน้า 43 ความตอนหนึ่งว่า...
             ศักราช 937 กุญสก (พ.ศ. 2118) พระญาละแวกยกทัพเรือมายังพระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ ขึ้น10ค่ำเดือนอ้าย (ตรงกับรัชสมัย
สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 1 แห่งราชวงศ์สุโขทัย ทรงครองราช พ.ศ.2112 - 2133)  ชาวเมืองละแวกตั้งทัพเรือที่ตำบลพะแนงเชิง ได้รบพุ่งกัน ครั้งนั้นทัพละแวกต้าทานไม่ได้จึงได้เลิกทัพกลับไป และจับกวาดต้อนเอาชาวเมืองปักษ์ใต้ไปครั้งนั้นเป็นจำนวนมาก  ในปีนั้น ปริมาณน้ำ ณ กรุงศรีอยุธยาน้อย
               ต่อมา ศักราช 955 มะเมียสก (พ.ศ.2136) 
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 2  ทรงครองราช 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 - 25 เมษายน พ.ศ. 2148ได้เสด็จยกทัพเรือพยุหยาตราไปเอาเมืองละแวกได้  ในวันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือนสี่  พร้อมจับตัวพระยาสรีสุพรรนได้ในที่สุด
ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย