-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

ประกาศสงกรานต์ปีนี้ จุลศักราช 1379 พุทธศักราช 2560

ประกาศสงกรานต์
จุลศักราช 1379 พุทธศักราช 2560

                 ในเดือนเมษายนของทุกปี จะมีงานประเพณีของคนไทย คือ วันปีใหม่ไทย โดยทางราชการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ 3 วันคือ วันที่ 13-15 เมษายน 2560 โดยถือเป็นประเพณีสืบมาตั้งแต่โบราณกาล วัตถุประสงค์ของสงกรานต์มีอยู่ 3 ประเด็นหลัก คือ
                 1. เป็นวันปีใหม่ของไทย
                 2. เป็นวันแห่งครอบครัว
                 3. เป็นวันผู้สูงอายุ 

               ซึ่งโดยทั่วไปก็ทราบกันดีอยู่แล้ว                สำหรับปีนี้ วันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติ คือ วันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา เวลา 2 นาฬิกา 49 นาที 12 วินาที ซึ่งตรงกับทางสุริยคติคือ วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560 สำหรับวันเถลิงศกทางจันทรคติ ตรงกับ วันอาทิตย์ แรม ๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา 
เวลา 6 นาฬิกา 46 นาที 48 วินาที ซึ่งตรงกับทางสุริยคติคือ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560 
      
               
                 นางสงกรานต์ปีนี้ นามว่า กิริณีเทวี(ตำราพรหมชาติ) บางตำราว่า กาฬกิณีเทวี เป็นธิดาองค์ที่ 4 ของท้าวกบิลพรหม ทรงพาหุรัด ทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา หัตถ์ขวาทรงขอช้าง หัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จไสยาสน์หลับเนตร(นอนหลับตา) มาเหนือหลังกุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ

                 โหราศาสตร์ ทางพิรุณศาสตร์ว่าปีนี้ จะมีฝนตกรวมกันทั้งสิ้น 300 ห่า โดยตกในเขาจักรวาล 120 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 90 ห่า ตกในมหาสมุทร 60 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 30 ห่า

                  เกณฑ์ธาราธิคุณ อาโปธาตุ น้ำมาก น้ำท่วม

                  เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีระกา นาคราชให้น้ำ 4 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแล ฯ ผลผลิตทางการเกษตรได้ 1 ส่วน 5 ส่วน

                  เกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในไร่นา จะเกิดกิมิชาติ คือ มีด้วงแมลงรบกวน ข้าวกล้า จะได้ผล 1 ส่วน เสีย 5 ส่วน บ้านเมืองจะเกิดยุทธสงคราม จะฆ่าฟันกัน จะนิราชจากกัน จะฉิบหายเป็นอันมากแล ฯ

                  คำทำนาย วันพฤหัสบดี เป็นวันมหาสงกรานต์ : จะแพ้ข้าไท พระสงฆ์ราชาคณะจะได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจกันแล ฯ , วันศุกร์ เป็นวันเนา : ข้าวจะแพง แร้งกาจะตายห่า สัตว์ในป่าจะเกิดอันตราย , วันอาทิตย์ เป็นวันเถลิงศก : พระมหากษัตริย์จะรุ่งเรืองด้วยพระเดชานุภาพ จะมีชัยชนะแก่ศัตรูทั่วทิศาทั้งปวงแล ฯ , นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) : พระมหากษัตริย์จะเจริญรุ่งเรืองดี

                  สรุปโหรบอกว่า บ้านเมืองจะวุ่นวาย ความฉิบหายเป็นอันมาก


หมายเหตุ รู้ไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา อาจจะเสียเวลาอ่านบ้าง ถือว่าเป็นอาภรณ์ประดับกาย

ด้วยความปรารถนาดีจาก : 
สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบพระคุณผู้เรียบเรียง นายประสาธน์ ศรีจักร กรรมการ / ฝ่ายพิธีกรรม สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย