-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คลังภาพกิจกรรม

คลังภาพสำคัญ/งานบุญประเพณี
  คลังภาพกิจกรรมพระราชพิธีสำคัญ
  25580816-Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่” ของอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  25580812-วันแม่แห่งชาติ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 2558
  25580724-เก็บตกภาพกิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล ถวายตู้ยาฯ อ.ขุขันธ์

  คลังภาพกิจกรรมสภาวัฒนธรรม
  25600412-รณรงค์สงกรานต์ปลอดเหล้าอำเภอขุขันธ์ คลิก
  25600404-อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มอบรางวัลคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปี 2560 คลิก
  25600319-ศรีสะเกษ มอบรางวัลคนดีบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย ประจำปี 2560 คลิก

  คลังภาพกิจกรรมพิเศษ
  25571211-ขุดพบชิ้นส่วนมือสำริดที่ปราสาทตาเล็ง
  25571210-ขุดพบชิ้นส่วนลำตัวเทวรูปที่ปราสาทตาเล็ง
  25571203-ติดตามการขุดศึกษาทางโบราณคดีที่ปราสาทตาเล็ง
  25571202-พิธีการเซ่นบวงสรวง"ตาเล็งกับยายสา" ณ ปราสาทตาเล็ง
  25571202-การขุดศึกษาทางโบราณคดีปราสาทตาเล็ง ปี พ.ศ. 2557-2558

  คลังภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน
  25630222-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุบลราชธานี

  ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
  นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

  สนับสนุนโดย