-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2555

"ตาจุม"...ศิลปินเจรียงกระจับปี่ภาษาขอมโบราณที่เหลือเพียงคนเดียวของเมืองขุขันธ์และประเทศไทย

 
              A man playing Tro and singing Ayai known as Cheam Chum, Srei Sa-art Village, Khukhan District, Si Saket is a professional Khmer traditional singer. He learned singing and playing music from his father, Cheam Sen Chann, from Kampong Cham, Cambodia. His father ecaped to live in Si Saket during Frence Colony and became a famous artist at that time which could left this legacy to him. His Ayai is not like Ayai in Cambodia today; however, it is so funny and acttractive song sang in Khmer Language. There is nobody learning singing from him. Therefore, it will be lost if there is not new generation to learn from him. Today he can earn for living from singing and playing music because there are still Khmer people want to see him singing but some do not like him. Singing with playing Tro is another Khmer style which there have never had in Cambodia ;However, there is only one in the world .... We know that Khukhan District in Sisaket Province ,Thailand.


ขอบคุณภาพถ่าย "ตาจุม" จากเวปฯ http://kotavaree.com/

         ผู้ที่กำลังสีซออู้ และ เจรียง(ร้องเพลง)อาไย เป็นที่รู้จักกันในชื่อ  เจียม ชุม คนขุขันธ์เรียก "ตาจุม" หรือชื่อของท่านคือ นายจุม แสงจันทร์   อาศัยอยู่ที่บ้านศรีสะอาด  ตำบลศรีสะอาด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนักเจรียง(นักร้องเพลง)ขอมโบราณมืออาชีพ  คุณตาได้เรียนรู้การร้องเพลงและเล่นดนตรีจากพ่อเจียมเสน จัน บิดาของคุณตาซึ่งได้อพยพจากจังหวัดกำปงจาม  ประเทศกัมพูชา มาอาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส  และกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ได้ถ่ายทอดมรดกนี้ให้กับคุณตา   อาไยที่"ตาจุม"เล่นไม่เหมือนอาไยที่เล่นกันในประเทศกัมพูชาทุกวันนี้ แต่เป็นการเล่นที่สนุกสนานมาก  และบทเจรียง(บทร้อง)ภาษาขอมที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ฟัง  น่าเสียดายมาก...ที่ไม่มีใครสนใจที่จะเรียนรู้การเจรียง(ร้องเพลง)จากคุณตาเลย  ดังนั้น ศิลปะการแสดงด้านนี้อาจจะหายไปถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจใคร่เรียนรู้จากคุณตา... วันนี้คุณตาสามารถสร้างรายได้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันจากการเจรียง(ร้องเพลง)และเล่นดนตรี เพราะยังมีชาวบ้านต้องการที่จะเห็นคุณตาร้องเพลง  การเจรียง(ร้องเพลง)ไปพร้อมๆกับการสีซอ เป็นศิลปะการแสดงของชนเผ่าขอมขุขันธ์อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยมีในประเทศกัมพูชา....แต่มีเพียงแห่งเดียวในโลก....คือที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยของเรานี่เอง

ขอบคุณที่มา  Youtube " Bestsongofkhmer's channel"


ประมวลผลงานเด่นๆของตาจุม
ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย