-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

คำขวัญของอำเภอขุขันธ์ 3 ภาษา(ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาเขมรท้องถิ่นเมืองขุขันธ์)


ขุขันธ์ เมืองเก่า   ( "KHUKHAN" the old City )

ชนทุกเผ่าสามัคคี ( Harmony of all Tribes )

    บารมีพระแก้วเนรมิต วัดลำภู คู่ หลวงพ่อโต วัดเขียน (Popularized both Phra Kaew Neramit Wat Lamphoo  and Luang Pho To Wat Khian)

กระอูบ เกวียน  ครุน้อย  เครื่องจักสาน
(Proud-hearted Civilian  with Palm Leaf Wicker,Cart,small Bamboo Bucket and Basketry )

ปราสาทโบราณเป็นศรี  
(Prosperity ancient Castles )


ประเพณีแซนโฎนตา
(Very Noble, Saen Dhounta Tradition)

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย