-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพแห่งอดีตเมืองขุขันธ์-จังหวัดขุขันธ์


"ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์"

        "ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์" เป็นต้นตาลที่มีความแปลก  เพราะลำต้นเดียว  แต่แตกแขนงลำต้นออกเป็น ๙ แขนง ๙ ยอด เคยมีชีวิตและยืนต้นตระหง่านมาตั้งแต่กำเนิดเมืองขุขันธ์  ณ   หมู่บ้านตาดม   หมู่ที่ ๘  ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ได้ล้มตายลง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันยังคงเหลือแต่เพียงร่องรอยภาพถ่ายแห่งอดีตมาถึงปัจจุบัน...พิกัดตำแหน่งของต้นตาล 9 ยอดเมืองขุขันธ์ในอดีต
(GPS: 14.665993, 104.198275 หรือพิกัด 14°39'57.6"N
104°11'53.8"E)
 บนแผนที่Google Map


จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๐


         จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๐  ตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ สนง.ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์(GPS : 14.714075,104.193783) พื้นที่แห่งนี้เคยถูกโรงฆ่าสัตว์(เก่า)ของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์สร้างทับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์...ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์(เก่า)ถูกรื้อออกไปแล้ว เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมให้ดวงเมืองขุขันธ์ ดีขึ้น...และเมืองขุขันธ์ของเราจะเจริญรุ่งเรือง...ตลอดไปในภายภาคหน้า...


จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ ในอดีต
(GPS : 
14.713406, 104.192993 หรือพิกัด
14°42'48.3"N  104°11'34.8"E บนGoogle Map)

ทะเบียนบ้านหน้าแรกของบุตรชายพระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๙ (ท้าวปาน หรือปัญญา ขุขันธิน)

หมายเหตุ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 13 บ้านบก ตำบลห้วยเหนือ
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

ทะเบียนบ้านหน้าแรกของบุตรีพระยาบำรุงบุรประจันต์จางวาง (จันดี กาญจนเสริม)

    หมายเหตุ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง ตำบลสะเดาใหญ่   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ


ทะเบียฬนามสกุลพระราชทาน ลำดับที่ ๓๕๖๕ "ขุขันธิน (Khukhandhin)"


ตำราดูเคราะห์ดีร้ายของเมืองขุขันธ์ อายุกว่า 280 ปี
บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์เมื่อปี พ.ศ. 2483

ขณะกำลังมีการจัดงานประเพณีสำคัญของอำเภอขุขันธ์


ช้างเมืองขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2450


ขบวนเกวียน จังหวัดขุขันธ์ ปี 1936 (พ.ศ.2479)
ช่างภาพ Pendleton, Robert Larimore 
ภาพจาก UWM Librariesสถานีตำรวจภูธรอำเภอขุขันธ์ เมื่อปี 2510
ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย