-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คลิบวีดีโอภาษาถิ่น 4 เผ่าไทยเมืองขุขันธ์

1. ต้นฉบับเสียงภาษาถิ่นเขมร-เชิญชวนร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในงานแซนโฎนตา ปี 2553

 

ต้นฉบับคำกล่าวเชิญชวนผู้ร่วมงานร่วมต้อนรับพ่อเมืองศรีสะเกษ
เป็นภาษาถิ่นเขมร ใน "งานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา
บูชาหลักเมือง    ลือเลื่องกล้วยแสนหวี    ประจำปี 2553"
ของ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2553
เจ้าของเสียงโดย
นายสำราญ กอย่ากาง ผู้ใหญ่บ้านหนองก๊อก
บ้านเลขที่ 63  หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ โทร.083-7353609

2. ต้นฉบับเสียงภาษาถิ่นกูยหรือกวย-เชิญชวนร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในงานแซนโฎนตา ปี 2553


เจ้าของเสียงโดย นายเฉลิมชัย บุตะเคียน อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านมะขาม
บ้านเลขที่ 99 บ้านปรือคันตะวันตก หมู่ที่ 7 ตำบลปรือใหญ่
โทร. 088-12612616

3. ต้นฉบับเสียงภาษาถิ่นลาว-เชิญชวนร่วมต้อนรับ
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในงานแซนโฎนตา ปี 2553

เจ้าของ เสียงโดย พันจ่าเอกเบ็ญจมิน ทรงคะรักษ์
ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์

3. ต้นฉบับเสียงภาษาถิ่นกูยเยอหรือกวยเยอ-เชิญชวนร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในงานแซนโฎนตา ปี 2553

 

เจ้าของ เสียงโดย นายสำราญ ธงชัย จพง.พัสดุ อบต.ปรือใหญ่
อยู่บ้านเลขที่ 36  บ้านปะอุง   หมู่ที่ 6   ตำบลจะกง โทร.086-1016948

บันทึกเสียง โดย นายสุเพียร คำวงศ์
รอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร.081-0751512

แปลเป็นภาษาไทย ว่า... 
 “ เชิญเถิดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยๆๆ มา ๆ ๆ ๆ ร่วมกันต้อนรับท่านพ่อเมืองศรีสะเกษด้วยกันหน่อยเร็ว พ่อเมืองศรีสะเกษของเรา...ท่านจะมาทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษในงานรำลึกพยาไกร ภักดีประเพณีแซนโฎนตา  บูชาหลักเมือง  ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ชาวอำเภอขุขันธ์ พวกเรามาต้อนรับพ่อเมืองศรีสะเกษหน่อยเร็ว”


ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย