-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย
ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)
ตำบลกวย
(หมู่บ้าน)
เขมร
(หมู่บ้าน)
ลาว
(หมู่บ้าน)
ผลรวมทั้งหมด
กฤษณา4913
กันทรารมย์11011
โคกเพชร1111
จะกง10313
ใจดี1111
ดองกำเม็ด3811
ตะเคียน7512
ตาอุด3159
นิคมพัฒนา36110
ปราสาท729
ปรือใหญ่136120
ลมศักดิ์2911
ศรีตระกูล257
ศรีสะอาด99
สะเดาใหญ่1717
สำโรงตาเจ็น15217
โสน71623
หนองฉลอง15410
ห้วยใต้12113
ห้วยสำราญ10111
ห้วยเหนือ1414
หัวเสือ1414
ผลรวมทั้งหมด4518942276
ผู้สำรวจ: นายสุเพียร คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31/1/2559)

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย