-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามของชาวบ้านในท้องถิ่นรอบๆอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

1. ដួសត្រី /ดัวฮฺ*-เตร็ย*/ คือการใช้อวนขนาดเล็ก หรือสวิงช้อนจับปลา เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่ไม่ค่อยได่ถ่ายทอดเก็บหลักฐานภาพไว้ให้ลูกหลานดู ภาพนี้ประทับใจมาก สื่อถึงการช่วยกันหาอยู่หากินตามประสาชาวบ้านในท้องถิ่นอำเภอขุขันธ์บ้านเรา การมีครอบครัวที่อบอุ่นและอยู่กันอย่างพอเพียง สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ขออนุเคราะห์ภาพนี้เพื่อเผยแพร่ ครับ
ขอบคุณภาพจาก: หน่วยกู้ชีพ อบต.กันทรารมย์ อำเภขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ https://www.facebook.com/profile.php?id=100008913459127,10 มิถุนายน 2558.

2. เพลงภาษาถิ่นเขมรอำเภอขุขันธ์  โดยนายพรรค  วงศางาม   ชาวบ้านตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ท่านร้องสดในงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปีของตำบลปราสาท เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2557 ผลงานเพลงเด่นที่น่าสนใจและมีเนื้อหาคติเตือนใจ มีจำนวน 3 เพลงดังนี้ 
        1) เพลงบอกบุญ
        2) เพลงเวรกรรมตามทัน 
        3) เพลงเตือนใจวัยรุ่น
คลิกเดียว...ที่นี่ เพื่อฟังเพลงภาษาถิ่นเขมรอำเภอขุขันธ์ 


3. เจียม ชุม(คนเขมรขุขันธ์เรียก "ตาจุม") หรือพ่อจุม แสงจันทร์ อยู่บ้านศรีสะอาด  ตำบลศรีสะอาด  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ เป็นนักเจรียง(นักร้องเพลง)เขมรโบราณมืออาชีพ  คุณตาได้เรียนรู้การร้องเพลงและเล่นดนตรีจากพ่อเจียมเสน จัน บิดาของคุณตาซึ่งได้อพยพจากจังหวัดกำปงจาม  ประเทศกัมพูชา มาอาศัยอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส  และกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น ได้ถ่ายทอดมรดกนี้ให้กับคุณตา   อาไยที่"ตาจุม"เล่นไม่เหมือนอาไยที่เล่นกันในประเทศกัมพูชาทุกวันนี้ แต่เป็นการเล่นที่สนุกสนานมาก  และบทเจรียง(บทร้อง)ภาษาเขมรที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจผู้ฟัง  น่าเสียดายมาก...ที่ไม่มีใครสนใจที่จะเรียนรู้การเจรียง(ร้องเพลง)จากคุณตาเลย  ดังนั้น ศิลปะการแสดงด้านนี้อาจจะหายไปถ้าไม่มีคนรุ่นใหม่สนใจใคร่เรียนรู้จากคุณตา...

คลิกเดียว...ที่นี่ เพื่อฟังผลงานของพอจุม  แสงจันทร์

           วันนี้  พ่อจุม แสงจันทร์ สามารถสร้างรายได้เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันจากการเจรียง(ร้องเพลง)และเล่นดนตรี เพราะยังมีคนเขมรต้องการที่จะเห็นคุณตาร้องเพลง   การเจรียง(ร้องเพลง)ไปพร้อมๆกับการสีซอ เป็นศิลปะการแสดงของชนเผ่าเขมรอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยมีในประเทศกัมพูชา....แต่มีเพียงแห่งเดียวในโลก....คือที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทยของเรานี่เอง

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย