-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

เสียงปลุก(4ตอน)-เสียงธรรม(5ตอน)-เสียงปลง(3ตอน) คลิกเดียวฟังได้ทุกตอนจนจบ


              เสียงปลุก(4ตอน)-เสียงธรรม(5ตอน)-เสียงปลง(3ตอน)  คลิกเดียวฟังได้ทุกตอนจนจบเป็นการจัดทำขึ้นมาเองด้วยความศรัทธาในพระศาสนาของพระศาสดา จึงรวบรวม เลียงปลุก เสียงปลง เสียงธรรม ไว้ ณ.ที่เดียวกัน  ขออนุโมทนาสาธุ และขอบคุณผู้ที่นำธรรมะมาเผยแพร่ คือ ช่องYoutube ของ โกปิโก้ โกยารักษ์  ฟังแล้วแก้ทุกข์ได้_ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปเทอญฯสาธุ

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย