-->
ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

              เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เคลื่อนขบวนออกจากวัดกลางอัมรินทราวาส นำโดยมีฝ่ายสงฆ์ คือพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ส่วนฝ่ายฆราวาสนำโดย นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีลริเวณด้านหน้าลานอนุเสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรก

               สำหรับให้ประชาชนผูมีจิตศรัทธาได้แวะเวียนมาสักการะ และร่วมทำบุญเนื่องในงานบุญผ้าป่าสมทบทุนในการก่อสร้างศาลหลักเมืองขุขันธ์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. 2556 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ อันเป็นวาระสำคัญของชาวพุทธที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ จึงนับเป็นมหามงคลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง....


ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนที่โชคดีที่ได้รับทราบข่าวดีนี้ แวะเวียนมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 และวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.39 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมือง   อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

และในช่วงระหว่างวันดังกล่าวตรงกับช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาแห่งโลก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว ชุดสุภาพเข้าร่วมงาน และร่วมรับบุญโดยพร้อมเพรียงกัน...

                                             ภาพ/ข่าว... สุเพียร คำวงศ์
                                                  20 พฤษภาคม  2556


หมายเหตุ - ประมวลภาพขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์

สนับสนุนโดย