ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ณ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

              เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 15.00 น. ขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เคลื่อนขบวนออกจากวัดกลางอัมรินทราวาส นำโดยมีฝ่ายสงฆ์ คือพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และพระครูพิศิษฎ์ธรรมานุศาสก์ เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์ ส่วนฝ่ายฆราวาสนำโดย นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์ และส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมขบวนแห่พระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีลริเวณด้านหน้าลานอนุเสาวรีย์พระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน(ตากะจะ) เจ้าเมืองขุขันธ์ท่านแรก

               สำหรับให้ประชาชนผูมีจิตศรัทธาได้แวะเวียนมาสักการะ และร่วมทำบุญเนื่องในงานบุญผ้าป่าสมทบทุนในการก่อสร้างศาลหลักเมืองขุขันธ์และอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ ระหว่างวันที่ 20 - 24 พ.ค. 2556 และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ อันเป็นวาระสำคัญของชาวพุทธที่จะได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ จึงนับเป็นมหามงคลต่อชีวิตเป็นอย่างยิ่ง....


ขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนที่โชคดีที่ได้รับทราบข่าวดีนี้ แวะเวียนมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2556 และวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.39 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนยอดศาลหลักเมือง   อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

และในช่วงระหว่างวันดังกล่าวตรงกับช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาแห่งโลก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว ชุดสุภาพเข้าร่วมงาน และร่วมรับบุญโดยพร้อมเพรียงกัน...

                                             ภาพ/ข่าว... สุเพียร คำวงศ์
                                                  20 พฤษภาคม  2556


หมายเหตุ - ประมวลภาพขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เพิ่มเติม คลิกที่นี่เพื่อเยี่ยมชม

ดร.วัชรินทร์ สอนพูด ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 086-1308496
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย