ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

บารมีพระพุทธรูปองค์พระจังหันอุ่น เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

มูลเหตุที่พุทธบริษัทแต่สมัยโบราณได้สร้างองค์พระปางปรินิพพาน ประดิษฐานไว้ภายในพระอุโบสถวัดพระพรหมรัตน์ แห่งเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ในช่วงปี พ.ศ.1900 - 2043 นั้น ได้มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานต่อๆกันมาว่า
  

กาลครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณพันกว่าปีมาแล้ว  มีพระเถระรูปหนึ่งมักจะนิมนต์ออกบิณฑบาตโปรดพุทธศาสนิกชนโดยทางเรือผ่านบึงโตนเลสาปไป-กลับระหว่างกรุงลงแวกกับชุมชนเมืองมหานครเก่า เมื่อกลับมาถึงบริเวณวัดแห่งนี้ในอดีต แม้จะวันเวลาจะผ่านข้ามมาหลายวันแล้ว แต่เมื่อพระเถระรูปนั้นเปิดฝาบาตรออก ปรากฏว่าจังหัน(ข้าวในบาตร)ที่พระคุณเจ้าได้ไปรับบิณฑบาตมายังคงมีไออุ่นพวยพุ่งหอมกรุ่นอยู่ตลอดเวลา เป็นที่อัศจรรย์ของผู้คนซึ่งได้พบเห็น  มหาชนในยุคนั้นจึงต่างพากันขานถวายพระนามว่า "พระคุณเจ้าจังหันอุ่น"

ต่อมาวันหนึ่ง ภายหลังจากที่พระคุณเจ้าจังหันอุ่น  กลับจากนิมนต์ไปบินฑบาตโดยทางเรือ ระหว่างทางได้มีปลาฉลามยักษ์โผล่หัวขึ้นมาและงับลำเรือแตกออกเป็นสองเสี่ยง  โดยส่วนแรกซึ่งเป็นด้านท้ายเรือได้ลอยไปถึงบริเวณซึ่งเป็นหน้าวัดบริบูรณ์  จังหวัดกำปงฉนัง ในปัจจุบัน  พุทธบริษัทที่นั่นจึงได้นำเอาไม้ลำเรือส่วนนี้มาสร้างเป็นองค์พระพุทธรูปในอริยบททรงประทับยืน  และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนหัวเรือได้ลอยน้ำรี่ออกมาอย่างรวดเร็ว และนำพาพระคุณเจ้าจังหันอุ่นมาถึงบริเวณหน้าวัดวัดพระพรหมรัตน์แห่งนี้ในอดีต โดยน้ำมิอาจเล็ดลอดเข้าสู่ลำเรือได้ทันแม้แต่เพียงหยดเดียว  เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่พุทธบริษัทในยุคนั้นยิ่งนัก จึงได้พากันนำเอาไม้ลำเรือมาสร้างเป็นพระพุทธรูปอริยาบทปรินิพพาน ประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดพระพรหมรัตน์ เดิมทีจุดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์องค์นี้ จะอยู่ในระดับที่สูงมาก  แต่ในปัจจุบันจะสังเกตุพบว่า พระพุทธรูปองค์พระจังหันอุ่นนั้น ประดิษฐานในระดับที่ลึกลงไปกว่าระดับพื้นปกติของพระอุโบสถ ก็เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาหนึ่งพันกว่าปี แผ่นดินแถบนี้มีการงอกพอกพูนสูงขึ้นเรื่อยๆมาทีละนิด  จึงทำให้เราเห็นองค์พระพุทธรูปจังหันอุ่น อยู่ในระดับที่ลึกกว่าพื้นปกติของพระอุโบสถในปัจจุบัน นั่นเอง

หากท่านมีความประสงค์เข้าไปเห็นและสัมผัสบารมีด้วยตัวท่านเอง และกราบไหว้ขอพรจากพระพุทธรูปจังหันอุ่น เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต เชิญท่านเข้าไปในพระอโบสถของวัดพระพรหมรัตน์ได้  โดยให้น้อมดวงจิตให้สงบนิ่งและทำจิตใจให้บริสุทธิ์  ผลานิสงส์จักบังเกิดแก่ท่านและจักทำให้ท่านประสบแต่ความสุขควาเจริญเป็นแน่แท้


สำหรับ ลำเรือสีทองที่อยู่ด้านหน้าวัดนี้ พระชาคโร  ต็อง-เตือม ได้ก่อสร้างไว้เพื่อเป็นที่ระลึก สำหรับให้มหาชนรุ่นหลังได้ทราบเกี่ยวกับความเป็นมาของวัด และที่มาของการสร้างพระพุทธรูปองค์พระจังหันอุ่น นั่นเอง


ที่มา : สุเพียร คำวงศ์ แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยจากป้ายประวัติของพระพุทธรูปองค์พระจังหันอุ่น วัดพระพรหมรัตน์ จังหวัดเสียมเรียบ พระราชอาณาจักรกัมพูชา(19 กรกฎาคม 2559)

ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป


นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 089-7202420

สนับสนุนโดย