ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติ "ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์"             เมื่อกล่าวถึง "ต้นตาลเก้ายอดแห่งเมืองขุขันธ์" ยากนักที่วัยรุ่นในสมัยนี้จะรู้จัก  แต่สำหรับคนวัยอายุประมาณ ๕๐ ปีขึ้นไปแถบชานเมืองขุขันธ์ ก็จะรู้จักกันดีเป็นส่วนใหญ่  "ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์" เป็นต้นตาลที่มีความแปลก  เพราะลำต้นเดียว  แต่แตกแขนงลำต้นออกเป็น ๙ แขนง ๙ ยอด เคยมีชีวิตและยืนต้นตระหง่านร่วมสมัยมาตั้งแต่่กำเนิดเมืองขุขันธ์  ณ หมู่บ้านตาดม  หมู่ที่ ๘  ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ
             เจ้าของที่ในอดีตเมื่อสมัยที่ต้นตาลเก้ายอดยังคงยืนต้นมีชีวิตอยู่ คือ นางเภา  เกษหอม ช่วงนั้นมีนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศแวะเวียนมาเที่ยวชมต้นตาลเก้ายอดเมืองขุขันธ์อย่างไม่ขาดสาย ผู้มาแวะชมต่างบริจาคค่าชมต้นตาลเก้ายอดคนละ 50 สตางค์ เพื่อเป็นค่าดูแลบำรุงรักษาตาลเก้ายอดให้คงอยู่ยืนต้นนานๆ

นายอัน  เกษหอม อายุ ๕๙ ปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้) ชาวบ้านตาดม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้คงามอนุเคราะห์ช่วยชี้จุด และยืนบอกพิกัดของต้นตาลเก้ายอดที่เคยยืนต้นมีชีวิตอยู่ ในช่วงที่ท่านอายุประมาณ ๘ - ๑๐ ขวบ

พิกัดตำแหน่งของต้นตาล 9 ยอดเมืองขุขันธ์ในอดีต
(GPS: 14.665993, 104.198275
หรือพิกัด 
14°39'57.6"N 104°11'53.8"E)
             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขณะที่ นายอัน เกษหอม(เกิด พ.ศ. ๒๔๙๘) มีอายุได้ ๘ ขวบ ท่านบอกว่าเคยได้ช่วยกันไปตักน้ำโดยใช้ครุไม้ไผ่ที่ยาด้วยชันและหาบน้ำมาทำพิธีขอฝนกับต้นตาลเก้ายอดในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ซึ่งชาวบ้านตาดมและหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงต่างมาร่วมกันทำพิธีนี้ทุกปี โดยชาวบ้านจะนิมนต์พระมาเจริญนำพระพุทธมนต์ ณ ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทุกครัวเรือนได้อยู่เย็นเป็นสุข เสร็จพิธีแล้วจะพากันหาบน้ำที่ผ่านการทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์กลางหมู่บ้านนำมารดที่โคนต้นตาลเก้ายอดในยามหน้าแล้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้ต้นตาลได้รับความชุ่มชื้นจากน้ำและยังคงอยู่ได้นานคู่กับหมู่บ้านตลอดไป  


นายสวี  บุญขาว อายุ ๕๗ ปี(ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้) ชาวบ้านตาดม
หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยใต้  อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ กำลังโชวภาพถ่ายแห่งประวัติศาสตร์ของ
ต้นตาลเก้ายอดเมืองขุขันธ์ที่เคยยืนต้นมีชีวิตอยู่ มีช่างจากต่างถิ่นถ่ายไว้ในช่วงที่ท่านอายุประมาณ ๖ ขวบ

ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของ นายอินทร์  แก้วประภา
ถ่ายคู่กับต้นตาลเก้ายอดแห่งเมืองขุขันธ์  ณ บ้านตาดม
ปัจจุบัน นายอินทร์ แก้วประภาได้ย้ายครอบครัวมาอาศัย
อยู่ที่บ้านนิคมซอย ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
และท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้ว...
             แต่อนิจจาเอ๋ย...อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา : สรรพสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน ซึ่งก็คือหลัก "ไตรลักษณ์" ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ลักษณะสามัญ ๓ ประการของสรรพสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นเหมือนกฎธรรมชาติ ครอบงำสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทุกชนิดที่เกิดมีอยู่ในสังสารวัฏนี้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สามัญลักษณะ ประกอบด้วย ๓ ประการ คือ อนิจจา ทุกขตา และอนัตตตา อธิบายให้เข้าใจง่ายดังนี้
              ๑. อนิจจา คือ ความไม่คงที่ ไม่ถาวร หมายความว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้
              ๒. ทุกขตา คือ ความเป็นทุกข์ของสิ่งทั้งปวง คือ ความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้
              ๓. อนัตตตา คือ ความเป็นของไม่ใช่ตัวตน  ไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรา และไม่มีอะไรที่เป็นของเรา
ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของต้นตาลเก้ายอดเมืองขุขันธ์  ซึ่งสมัยนั้น ชาวบ้านที่มีฐานะทางการเงินแถบเมืองขุขันธ์บางคนได้จ้างให้ช่างถ่ายภาพถ่ายไว้และจัดทำเป็น ส.ค.ส. ส่งมอบให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี

             เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ หลังเทศกาลสงกรานต์ประจำปีของหมู่บ้านตาดมได้ไม่นาน ได้มีเหตุพายุสลาตัน(พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ) พัดรุนแรงมาก ผ่านมาถล่มหมู่บ้านตาดมจนได้รับความเสียหายกว่า ๕๐ หลังคาเรือน(ขณะนั้นบ้านตาดม มีบ้านเรือนของชาวบ้านทั้งหมู่บ้านประมาณ ๖๐ หลังคาเรือน)  ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันโดยถ้วนหน้ากัน รวมทั้งต้นตาลเก้ายอดก็ได้รับความเสียหายที่แขนง ๓ ยอดทางทิศใต้ได้ถูกลมพัดแรงและฉีกขาดตกลงมาข้างโคนต้น  ตั้งแต่นั้นมา ต้นตาลเก้ายอดก็ประดุจดั่งคนเราในวัยชราที่กำลังเจ็บป่วยหนัก และแล้วต้นตาลเก้ายอดของเมืองขุขันธ์ก็ได้ล้มตายลงไปโดยสิ้นเชิงในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ในที่สุด ยังคงเหลือไว้แต่เพียงภาพถ่ายแห่งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : นายอัน  เกษหอม อายุ ๕๙ ปี และนายสวี บุญขาว อายุ ๕๗ ปี(ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้) ชาวบ้านตาดม หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้เรียบเรียงเนื้อเรื่อง​ : นายสุเพียร  คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ (๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)