ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ประมวลภาพแห่งอดีตเมืองขุขันธ์-จังหวัดขุขันธ์

๑.  "ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์"

        "ต้นตาล ๙ ยอด ๙ พระยาแห่งเมืองขุขันธ์" เป็นต้นตาลที่มีความแปลก  เพราะลำต้นเดียว  แต่แตกแขนงลำต้นออกเป็น ๙ แขนง ๙ ยอด เคยมีชีวิตและยืนต้นตระหง่านมาตั้งแต่กำเนิดเมืองขุขันธ์  ณ   หมู่บ้านตาดม   หมู่ที่ ๘  ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ได้ล้มตายลง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ปัจจุบันยังคงเหลือแต่เพียงร่องรอยภาพถ่ายแห่งอดีตมาถึงปัจจุบัน...พิกัดตำแหน่งของต้นตาล 9 ยอดเมืองขุขันธ์ในอดีต
(GPS: 14.665993, 104.198275 หรือพิกัด 14°39'57.6"N
104°11'53.8"E)
 บนแผนที่Google Map

๒. จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๐  ตำแหน่งที่ตั้งเดิมอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของ สนง.ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์(GPS : 14.714075, 104.193783) พื้นที่แห่งนี้เคยถูกโรงฆ่าสัตว์(เก่า)ของเทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์สร้างทับโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์...ปัจจุบันโรงฆ่าสัตว์(เก่า)ถูกรื้อออกไปแล้ว เชื่อว่าน่าจะช่วยเสริมให้ดวงเมืองขุขันธ์ ดีขึ้น...และเมืองขุขันธ์ของเราจะเจริญรุ่งเรือง...ตลอดไปในภายภาคหน้า...

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดขุขันธ์ ในอดีต
(GPS : 
14.713406, 104.192993 หรือพิกัด
14°42'48.3"N  104°11'34.8"E บนGoogle Map)

๓. ทะเบียนบ้านหน้าแรกของบุตรชายพระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๙ (ท้าวปาน หรือปัญญา ขุขันธิน)
หมายเหตุ บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 13 บ้านบก ตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

    หมายเหตุ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 บ้านวัดร้าง ตำบลสะเดาใหญ่   อำเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ

๕. ทะเบียฬนามสกุลพระราชทาน ลำดับที่ ๓๕๖๕ "ขุขันธิน (Khukhandhin)"
๖. ตำราดูเคราะห์ดีร้ายของเมืองขุขันธ์ อายุกว่า 280 ปี๗. ขบวนเกวียน, จังหวัดขุขันธ์


ขบวนเกวียน, จังหวัดขุขันธ์* ปี ค.ศ.1936 (พ.ศ.2479) 
ช่างภาพ Pendleton, Robert Larimore ภาพจาก UWM Libraries
บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอขุขันธ์เมื่อปี พ.ศ. 2483
ขณะกำลังมีการจัดงานประเพณีสำคัญของอำเภอขุขันธ์


ช้างเมืองขุขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2450

สถานีตำรวจภูธร อำเภอขุขันธ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2510


ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป


นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 089-7202420

สนับสนุนโดย