ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ธรรมทาน-คลิกเดียวฟังได้ทุกตอนจนจบ

 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม
 ความรู้พิธีการศาสนพิธี
การจัดโต๊ะหมู่บูชา เป็นเอกลักษณ์ของชาติอย่างหนึ่ง วันมาฆบูชา “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา
 วันอาสาฬหบูชา(ขึ้น 15 ค่ำ เดือน8)
 วันเข้าพรรษา(เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี แต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง)
 วันเข้าพรรษา(เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี แต่ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม 1 ค่ำ เดือนแปดหลัง)
 หนังสือทำบุญสุขใจ ใส่ใจสังฆทาน คลิก
 ภาพยนตร์ เรื่อง "พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก"
 โครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา (พุทธศักราช ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔)
 มิลินทปัญหาตอนที่ ๑ - ๘
 เสียงปลุก-เสียงธรรม-เสียงปลง
 พุทธประวัติฉบับบริบูรณ์ ๑๗ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
 พระคุณพ่อ-พระคุณแม่ ๖ ตอน บรรยายโดย: พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
 เปิดมุมมอง…พระศากยวงศ์วิสุทธิ์ “พุทธศาสนา” ในโลกตะวันตก  
 รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์(พ.ศ.2325-ปัจจุบัน)
 วิธีสรงน้ำพระที่บ้าน ขั้นตอนและการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
 ภาพทศชาติชาดกที่ศาลาการเปรียญเก่าของวัดโขงเจียม

นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย