ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

คำขวัญของอำเภอขุขันธ์ 3 ภาษา(ภาษาไทย อังกฤษ และภาษาเขมรท้องถิ่นเมืองขุขันธ์)

ขุขันธ์ เมืองเก่า   ( "KHUKHAN" the old City )
ชนทุกเผ่าสามัคคี ( Harmony of all Tribes )
    บารมีพระแก้วเนรมิต วัดลำภู คู่ หลวงพ่อโต วัดเขียน (Popularized both Phra Kaew Neramit Wat Lamphoo  and Luang Pho To Wat Khian)
กระอูบ เกวียน  ครุน้อย  เครื่องจักสาน
(Proud-hearted Civilian  with Palm Leaf Wicker,Cart,small Bamboo Bucket and Basketry )
ปราสาทโบราณเป็นศรี  
(Prosperity ancient Castles )

ประเพณีแซนโฎนตา
(Very Noble, Saen Dhounta Tradition)
คำขวัญอำเภอขุขันธ์และประวัติความเป็นมาของเมืองขุขันธ์ฉบับย่อ
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป


นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 089-7202420

สนับสนุนโดย