ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วัฒนธรรม วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

ห้องสมุดออนไลน์

 ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คลิก
 ปฏิทินจันทรคติไทย และปีนักษัตรไทย คลิก
 วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม ของทุกปี) คลิก
 วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม ของทุกปี) คลิก
 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มี 48 มาตรา คลิก
 พระราชพงศาวดาร
     จากภายนตร์เรื่อง พันท้ายนรสิงห์

 อ่านหนังสือ/บทความที่น่าสนใจออนไลน์
   # ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ คลิก 
   # เทศาภิบาล - สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คลิก
   # ตำนานเมืองลื้อ  คลิก
   # ประเทศไทยในตำนานจีน  คลิก
   # ศิลป์ พีระศรี : ในนามอำนาจของชนชั้นนำกับผลผลิตศิลปะในฐานะเครื่องมืออุปถัมภ์  คลิก
   # นิราสนครวัด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ คลิก
   # กำเนิด “รถไฟสายอีสาน” เมื่อ “สนธิสัญญาเบาริ่ง” ทำให้เกิดทุนนิยมในพื้นที่ คลิก
   # สถูปเจ้าฟ้าอุทุมพร และลูกหลานชาวโยดะยาในพม่า คลิก  
   #
วาทกรรมอำนาจพระสงฆ์ไทยว่าด้วยสังฆราช คลิก

   # “อนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ” ในอีสาน : “อนุสรณ์รำลึกประชาธิปไตย” แห่งแรกของไทย คลิก  
   #
พระวอ พระตา ในประวัติศาสตร์ไทย – ลาว คลิก

   # ทำไมเจ้าอนุวงศ์ จึงต้องปราชัย* คลิก
   # เปิดคู่มือนักเดินทางยุคบุกเบิกสมัย ร. 7 เที่ยวเมือง Unseen ช่วงหยุดยาว คลิก
   # สิงห์เมืองปาก(สิงห์ สิงหเสนา)โลคัลฮีโร่ “ร้อยเอ็ด” คลิก
   # กบฏผู้มีบุญอีสาน 2444-45 กับจดหมายลูกโซ่ฉบับแรกของเมืองไทย* คลิก 
   # กรุงเทพฯ จัดการปกครองลาวอีสาน ให้เป็น “คนไทย” คลิก
   # พ.ศ. 2442 ยกเลิกคำว่า “ลาว” เกิดคำว่า “อีสาน” และภาค อีสานนิยม คลิก
   # การเปลี่ยน “ลาวอีสาน” ให้เป็นไทยผ่านพระสงฆ์อีสานสาย “ธรรมยุต” คลิก

   # เชิงช่างไทย-ลาวไทย-เขมร ณ วัดบ้านลุมพุก เมืองขุขันธ์ ศรีสะเกษ คลิก
   # “ลักษณะขอม” ในเชิงช่างไทยอีสาน…ร่วมสมัย คลิก

นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
รักษาการแทน ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 098-5869569

สนับสนุนโดย