ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)

ข้อมูลผลการสำรวจชนชาติพันธุ์และภาษาถิ่นไทย
ในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ(31/1/2559)
ตำบลกวย
(หมู่บ้าน)
เขมร
(หมู่บ้าน)
ลาว
(หมู่บ้าน)
ผลรวมทั้งหมด
กฤษณา4913
กันทรารมย์11011
โคกเพชร1111
จะกง10313
ใจดี1111
ดองกำเม็ด3811
ตะเคียน7512
ตาอุด3159
นิคมพัฒนา36110
ปราสาท729
ปรือใหญ่136120
ลมศักดิ์2911
ศรีตระกูล257
ศรีสะอาด99
สะเดาใหญ่1717
สำโรงตาเจ็น15217
โสน71623
หนองฉลอง15410
ห้วยใต้12113
ห้วยสำราญ10111
ห้วยเหนือ1414
หัวเสือ1414
ผลรวมทั้งหมด4518942276
ผู้สำรวจ: นายสุเพียร คำวงศ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์(31/1/2559)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)