ข่าวประชาสัมพันธ์

ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

บ้านเมืองเรา

 ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คลิก
 ปฏิทินจันทรคติไทย และปีนักษัตรไทย คลิก
 วันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม ของทุกปี) คลิก
 วันรัฐธรรมนูญ (10 ธันวาคม ของทุกปี) คลิก
 รัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 มี 48 มาตรา คลิก
 พระราชพงศาวดาร
     จากภายนตร์เรื่อง พันท้ายนรสิงห์ 
 อ่านหนังสือออนไลน์
   # ไตรภูมิกถาฉบับถอดความ คลิก 
   # เทศาภิบาล - สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คลิก
   # ตำนานเมืองลื้อ  คลิก
   # ประเทศไทยในตำนานจีน  คลิก
   # ศิลป์ พีระศรี : ในนามอำนาจของชนชั้นนำกับผลผลิตศิลปะในฐานะเครื่องมืออุปถัมภ์  คลิก
   # นิราสนครวัด พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ คลิก
ประวัติเมืองขุขันธ์ โดยสังเขป


นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
โทร. 089-7202420

สนับสนุนโดย