ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ผอบ หรือกะอูบใบตาล บ้านหนองก๊อก

ผอบใบตาล หรือกะอูบใบตาล  บ้านหนองก๊อก หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหัตถกรรมการจักสาน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมาเป็นเวลากว่าร้อยปีมาแล้ว  

เดิม "ผอบ" หรือ "กะอูบ"   บรรพบุรุษ ได้ทำเป็นของใช้ในบ้านและงานประเพณีต่างๆ เช่น ใช้เป็นเชียนหมากในพิธีแต่งงานและงานศพ  และจำหน่ายให้กับร้านค้าในอำเภอขุขันธ์ จำหน่ายให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ  สุรินทร์  บุรีรัมย์  ซึ่งนิยมใช้ในงานต่างๆตามประเพณีดั้งเดิม
กระเป๋าใบตาล  ทำไว้ให้ลูกๆใส่สมุดหนังสือไปโรงเรียน  
ในระยะหลัง  มีการออกแบบใหม่ๆ เช่น เป็นทรงกลม มีดอกลำดวนแนบบนฝา เรียกว่า "กันตรุมน้อย"  , กล่องทิชชู  , ตะกร้า ,กล่องสี่เหลี่ยมบรรจุภัณฑ์ , กระจาดรูปวงรี  และเป็นของใช้อย่างอื่นตามความต้องการของตลาดที่นำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)