ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๖ ( ท้าวนวน - พุทธศักราช ๒๓๙๓)

พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๖
ท้าวนวน - พุทธศักราช ๒๓๙๓)


พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน  เดิมชื่อ  “ท้าวนวน” เป็นบุตรเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๑ (ตากะจะ หรือหลวงแก้วสุวรรณ)  ต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น “พระแก้วมนตรี” ตำแหน่ง    ยกบัตรเมืองขุขันธ์ และได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ในเวลาต่อมา  และได้เลื่อนพระยามหาดไทย ( ท้าวศรีเมือง )  เป็นยกบัตรเมือง
             พระยาขุขันธ์ภักดีศรีนครลำดวน(ท้าวนวน) อยู่ในตำแหน่งเจ้าเมืองขุขันธ์ท่านที่ ๖ ได้ไม่ถึง ๑ ปี ก็มาถึงแก่อนิจกรรมภายในปี ๒๓๙๓ นั่นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)