ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วัดกลางอัมรินทราวาส

                วัดกลางอัมรินทราวาส  
 ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2429 โดยพระยาบำรุงปุระจันต์ (จันดี) ข้าหลวงกำกับราชการเมืองขุขันธ์ สมัยยังเป็นพระรัตนโกศา   ปลัดเมืองขุขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าเมือง กรมการเมืองและราษฏร์   เห็นว่าวัดสะอางซึ่งเป็นที่ของพระหลักคำอุด (เจ้าคณะเมืองขุขันธ์)  อยู่ห่างไกลย่านชุมชนไปมาและติดต่อลำบาก พร้อมกับที่ว่าการเมืองขุขันธ์เดิมในสมัยพระยาขุขันธ์ ภักดีศรีนครลำดวน ท่านที่ ๓ ( ท้าวบุญจันทร์ - พุทธศักราช ๒๓๒๗ - ๒๓๖๙) และบริเวณ "วัดบกจันทรนคร" ที่เคยเป็นวัดประจำเมือง และเคยใช้เป็นที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ก็ได้รกร้างมากว่า ๑๐๐ ปีเศษแล้ว    จึงเห็นพ้องต้องกันว่า สถานที่บริเวณแห่งใหม่นี้ อยู่กึ่งกลางระหว่างวัดและหมู่บ้านต่าง ๆ  ซึ่งต่างอยู่รอบเมืองในขณะนั้น ถ้าได้สร้างเป็นวัดประจำเมืองก็จะเป็นผลดียิ่ง  
จึงได้พร้อมใจกันอาราธนาท่านพระครูธรรมจินดามหามุนี เจ้าคณะใหญ่เมืองขุขันธ์  (สมัยยังเป็นพระหลักคำอุด) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   และพระยาบำรุงปุระจันต์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสก็ได้เกณฑ์นักโทษถางป่าบริเวณนั้น  แล้วสร้างเสนาสนะขึ้น  เรียกว่า "วัดกลาง"  ซึ่งทางราชการในขณะนั้น ก็ได้ถือเอาวัดนี้เป็นวัดประจำเมือง  และเป็นที่ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาแทนวัดจันทร์นคร (บก)  วัดแห่งนี้จึงเป็นเป็นวัดใหญ่และมีความเจริญรุ่งเรืองกว่าวัดอื่น ๆ  ตราบเท่าทุกวันนี้
ในปัจจุบัน  บริเวณวัดกลาง ก็ยังเป็นเป็นที่ตั้งของโรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง  ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณร และบุตรหลานที่อยู่ในอำเภอขุขันธ์ และอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569

สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569