ขุขันธ์ เมืองเก่า ชนทุกเผ่าสามัคคี บารมีพระแก้วเนรมิตวัดลำภูคู่หลวงพ่อโตวัดเขียน กระอูบ เกวียน ครุน้อย เครื่องจักสาน ปราสาทโบราณเป็นศรี ประเพณีแซนโฎนตา...ต้นไม้จะอยู่ได้ก็เพราะราก ชาติจะอยู่ได้ก็เพราะวัฒนธรรม การทำลายต้นไม้ ง่ายที่สุด คือทำลายที่ราก การทำลายชาติไม่ยาก ถ้าทำลายวัฒนธรรม...ไร้รากเหง้า วิถีชีวิต และจิตวิญญาณ ไร้เรา...

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แผงพระพิมพ์ชนิดไม้แกะสลัก

แผงพระพิมพ์ชนิดไม้แกะสลัก  เป็นศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  พุทธศัตวรรษที่๒๔  มีความสูง ๑๒๑.๕ เซนติเมตร  กว้าง ๓๔.๕ เซนติเมตร  มีพระในแผงพระพิมพ์ ๔๘ องค์  ลักษณะของพระพุทธรูปที่ปรากฏในแผงพระพิมพ์มีความแตกต่างกัน  โดยมีข้อสันนิษฐานเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า  ได้รับประกาศ ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ  ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษหน้า ๔๔    เล่ม  ๑๐๘ ตอนที่  ๗๐ วันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๓๔
ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ในกุฏิของวัดบ้านเจ๊กอยู่ห่างจากอำเภอขุขันธ์ประมาณ ๕๐๐ เมตร  ตามเส้นทางถนนสาย ขุขันธ์ – ศรีสะเกษ   ระยะเดินทางจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ  ๔๙ ก.ม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องข่าวออนไลน์สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์
นายขวัญชัย ไชยโพธิ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร.089-7202420
นายสุเพียร คำวงศ์ เลขานุการ/ประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมอำเภอขุขันธ์ โทร. 098-5869569
สนับสนุนเวปไซต์ โดย...
เที่ยวนครวัด-นครธม ประหยัดและปลอดภัย
สนใจติดต่อโทร. 098-5869569

โรงแรมระนารีสอร์ท - RANA RESORT HOTEL
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล ดองกำเม็ด
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 879658050

ระเบียงน้ำรีสอร์ท - RABIANG NAM RESORT
ตำบล ดองกำเม็ด อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671763

บ้านสวนศรีสุภาพ - BAN SUAN SI SUPHAP
ตำบล ห้วยเหนือ อำเภอ ขุขันธ์
จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66) 45671666

โรงแรมตั้งใจรีสอร์ท - TANG CHAI RESORT
ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220 ตำบล หนองฉลอง
อำเภอ ขุขันธ์ จังหวัด ศรีสะเกษ 33140 Tel: (+66)